User role “subscriber” is permitted to see flagged course listed.

Aforizmus po radosti

Každý máme svoje priority: Ja po rokoch služby Bohu badám, že komu ide o krk, toho záujmom, prioritou aj Bohom je život. A kto sa bojí o svoj job, toho záujmom je mamon, bohom je strach a koniec je trest. [...]

Aforizmus po radosti2024-07-19T13:50:40+01:00

Vyhradený Obsah

Silný dom je vybudovaný jemnými slovami. Tvrdé slová, požiadavky a ultimáta – tieto otriasajú samotnými základmi manželstva a domova, trhajú jeho múry, až kým nezostane každý sám, izolovaný. Jemné slová, porozumenie slovám, počúvanie – to je kmeň, z ktorého vyrastá manželstvo, [...]

Vyhradený Obsah2023-08-31T04:13:27+01:00

Večné Zjavenie

Už si sa niekedy zamyslel nad tým, že Boh proroctvá posledných čias ohlasoval už od počiatku ľudských dejín? Mojžiš potom opísal zážitok z prijatia Tóry na hore Sinaj. Dt 5:19: Mojžiš povedal ľudu Izraela: „Boh povedal tieto slová . . . [...]

Večné Zjavenie2023-07-27T09:15:00+01:00

Boží Zákon je náš Život

Mojžiš zakončil svoj prvý prejav pripomenutím Božiemu ľudu, že ich vstup a ďalší pobyt v krajine Izrael závisí od ich vernosti Bohu a Jeho Zákonu. Mojžiš potom určil tri mestá na východ od rieky Jordán ako „útočištné mestá“ pre neúmyselných vrahov. [...]

Boží Zákon je náš Život2023-07-27T06:54:09+01:00

Problémová Biblia

AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO. Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával [...]

Problémová Biblia2023-05-27T04:10:42+01:00

Sebaovládanie a Služba

Sebaovládanie pre svätosť a dodržiavanie Božích spôsobov vo všetkom, a zvlášť v službe, sa zdá byť kameňom úrazu pre mnohých, hoci Boží spôsob je jediný dokonalý a prijateľný. Rabín Mordechai to svojich učeníkov učil spôsobom, keď povedal: "Čo je zakázané, je [...]

Sebaovládanie a Služba2023-03-18T05:12:47+01:00
Go to Top