User role “subscriber” is permitted to see flagged course listed.

Problémová Biblia

AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO. Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával [...]

Problémová Biblia2023-05-27T04:10:42+01:00

Sebaovládanie a Služba

Sebaovládanie pre svätosť a dodržiavanie Božích spôsobov vo všetkom, a zvlášť v službe, sa zdá byť kameňom úrazu pre mnohých, hoci Boží spôsob je jediný dokonalý a prijateľný. Rabín Mordechai to svojich učeníkov učil spôsobom, keď povedal: "Čo je zakázané, je [...]

Sebaovládanie a Služba2023-03-18T05:12:47+01:00
Go to Top