Chceš ozdravieť?

6 AUGUSTA 2021
Na uzdravenie telesného ochorenia existujú dva všeobecné prístupy, nad ktorými sa treba dôkladne zamyslieť:

a) vyliečiť konkrétny orgán alebo existujúcu mentálnu alebo fyzickú schopnosť, ktorá je chybná, chorá alebo slabá;
b) posilniť zdravé orgány a schopnosti, aby mohli vytrvať v zdravej funkcii a uzdraviť chorý orgán alebo schopnosť.

Paralelou v chorobách duše sú dva prístupy v službe Bohu – pokánie a dobré skutky.

Vidíme teda, že k chorobe v tele, či duši dochádza pre hriech, lebo kde je potrebné pokánie, tam je hriech dokázaný ako prítomný. To preto Boh hovorí:

Dt 32,39: Teraz viďte, že Ja, ja som Boh a okrem mňa nieto boha: Ja zabíjam a oživujem; Ja zraňujem a Ja uzdravujem; a neexistuje nik, kto by mohol zachrániť z Mojej ruky.
Najnovšie príspevky