Chemtrails a proroctvá posledných čias

6 JÚLA 2024
Poznáme to všetci: dvihneš oči k nebesám, a namiesto nádhernej oblohy a oblakov hľadíš na chamtrails, tvoriace dlhé linky a siete. O čo ide?

Slovenská vláda na webe Ministerstva Životného prostredia tvrdí, že chamtrails je konšpiračná teória (a nie jedna), lebo podľa ide o neškodné látky, vypúšťané do ovzdušia lietadlami. Ale to tvrdila aj o informáciách proti očkovaniu počas pandémie a vyšlo najavo, že ich obviňovanie odmietavých očkovania sa ukázalo ako vedomá lož z jej strany.

Ale informácie zo sveta dokazujú, že OKREM klasických vfukových plynov z lietadiel, sú do ovzdušia NAOZAJ vypúšťané aj chamtrails – chemická technológia, ktorá má údajne za cieľ manipuláciu počasia a iné okus.pokusy na ovzduší, s cieľom ovplyvňovať ľudí na konkrétnom území.

V tejto súvislosti vydal internetový denník BBC túto správu:

Zákonodarcovia v štáte Tennessee schválili zákon zakazujúci vypúšťanie chemických látok vo vzduchu, ktorý je podľa kritikov inšpirovaný konšpiračnými teóriami „chemtrails“.

Uvádza v nej:

Návrh zákona zakazuje „úmyselné vstrekovanie, uvoľnenie alebo rozptýlenie“ chemikálií do ovzdušia.
Explicitne sa v ňom nezmieňujú chemtrails, o ktorých sa konšpirační teoretici domnievajú, že ide o jedy šíriace sa lietadlami.
Namiesto toho vo všeobecnosti zakazuje „ovplyvňovanie teploty, počasia alebo intenzity slnečného žiarenia“.
Návrh zákona podporovaný republikánmi prešiel v pondelok po straníckych líniách. Ak ju podpíše guvernér Tennessee, republikán Bill Lee, nadobudne účinnosť 1. júla.
Podporovateľov zákona podnietila vládna správa vydaná minulý rok o solárnom geoinžinierstve, čo je myšlienka ochladzovania planéty odrazom slnečného svetla späť do vesmíru. Biely dom však uviedol, že neexistujú žiadne plány na „vytvorenie komplexného výskumného programu zameraného na modifikáciu slnečného žiarenia“.
Niekoľko svedkov, ktorí svedčili pred zákonodarným zborom Tennessee, citovalo vyvrátené konšpiračné teórie alebo špekulovalo o tajných vládnych geoinžinierskych programoch, uviedol Scott Banbury, riaditeľ ochrany prírody štátnej pobočky Sierra Club, environmentálnej organizácie.
Ich tvrdenia boli podľa neho znepokojujúce.
“Ako seriózna environmentálna organizácia, ak by sa skutočne dialo to, čo bolo v návrhu zákona, žiadali by sme, aby sa to zastavilo,” povedal. “To sa nedeje.”

Geoinžinierstvo, modifikácia počasia a „chemtrails“

Legislatíva sa zameriava na geoinžinierstvo, čo je veľmi široká kategória, ktorá zahŕňa väčšinou teoretické rozsiahle opatrenia na zmiernenie klimatických zmien.
Geoinžinierstvo je kontroverzné aj medzi legitímnymi klimatickými vedcami z dôvodu neistoty okolo jeho užitočnosti a možnosti neúmyselných výsledkov.
Klimatické inžinierstvo na celej planéte sa líši od bežnejšej modifikácie počasia, ako je siatie mrakov, ktoré zvyšuje množstvo zrážok v konkrétnych oblastiach a používa sa v niekoľkých štátoch USA.
„Chemtrails“ je medzitým samostatná, pseudovedecká myšlienka, že vlády alebo korporácie rozprašujú chemikálie z lietadiel, aby zabíjali, kontrolovali alebo otrávili ľudí.
Konšpirační teoretici poukazujú na biele oblaky vodnej pary vlečúce sa za osobnými lietadlami, bežne nazývané kondenzačné traky, ako dôkaz zlovestných a tajných sprisahaní, ale pre ich tvrdenia chýbajú dôkazy.
Najbežnejšie tvrdenie o dôkaze je „jednoducho, že kondenzačné stopy lietadla vyzerajú ‚odlišne‘, bez akejkoľvek porovnávacej analýzy,“ uvádza správa harvardskej geoinžinierskej skupiny.
„Je to rovnako presvedčivé, ako keby sme povedali, že mimozemské bytosti chodia medzi nami v prestrojení za ľudí, pretože niektorí ľudia sa správajú veľmi zvláštne,“ píše sa v správe.

Lenže to sa naozaj deje, ako dokazuje nedávny incident z Miami Shopping Mall na Floride, kde kvôli tomu prišli na pomoc zdeseným obyvateľom všetky policajné hliadky v Miami.

V posledných desaťročiach sa špekulácie o chemtrails zvýšili, pretože počet letov leteckých spoločností – a tým aj počet contrails – prudko vzrástol.
V diskusii o zákone z Tennessee zákonodarcovia a svedkovia citovali celý rad spoľahlivých aj vyvrátených faktov o geoinžinierstve a modifikácii počasia a prinajmenšom jedna svedkyňa uviedla, že verí, že Biely dom je zapojený do klimatických experimentov, ale nemôže poskytnúť definitívny dôkaz.

US internetový denník Guardian na túto tému uviedol nasledovné:

Konšpiračná teória „chemtrails“ si užíva svoju chvíľu na jasne viditeľnom slnku, ktoré nie je blokované toxickými chemikáliami vydanými vládou, po tom, čo senát štátu Tennessee tento mesiac schválil zákon zameraný na nepodložený koncept.

Legislatíva zakazujúca „úmyselné vstrekovanie, uvoľňovanie alebo rozptýlenie akýmkoľvek spôsobom chemikálií, chemických zlúčenín, látok“ sa prehnala senátom ovládaným republikánmi a teraz ich bude posudzovať Snemovňa ovládaná republikánmi a potom bude zvážená v Tennessee. republikánsky guvernér. Hnutie za prijatie podobného zákona existuje aj v Pensylvánii.

Návrh zákona z Tennessee, ktorý v senáte predložil republikán Steve Southerland, nepoužíva výraz „chemtrails“. Jazyk v návrhu zákona – hovorí sa o tom, že vláda „zámerne rozptyľuje chemikálie do atmosféry“ – však priamo evokuje desaťročia starú konšpiračnú teóriu.

Ok, máme tu dve správy, ktoré jasne hovoria o tom, že je tu zákon o zákaze chemtrails a uvádzajú, že sú tu aj dôkazy, inak by zákon o zákaze do platnosti nevstúpil. Čo na to Boh? Hovorí o niečom takom, ako je distribúcia chemikálií alebo iných látok Boh v Biblii?

Prekvapí vôbec niekoho, ktopozná Písmo, keď na otázku odpoviem: Samozrejme? Tu je dôkaz:

Ž 91:3-5: On ťa určite zachráni pred smrteľným osídlom lovca a pred ničivým morom.
Svojou letkou ťa On zacloní a pod Jeho krídlami nájdeš obranu;

Jeho Pravda bude tvojím štítom a pancierom,

Nebudeš sa báť hrôzy noci, ani šípu letiaceho vo dne,
Ani smrteľnej nákazy, čo sa zakráda v tme,
ani epidémie, čo pustoší na poludnie.

Ak sa na verše zadívame zistíme, že Veriaceho navádzajú pozerať smerom hore – do Nebies, odkiaľ Veriaci očakávajú aj druhý príchod Mesiáša, ako to On sám sľúbil (viď Lk 24:49-53) Nečudo preto, v žalme znova vidíme výzvu Boha (žalmista píše pod vplyvom Ducha Svätého), aby sa človek díval HORE.

Prečo? Lebo Boh zjavuje, že Jeho Vyvolený bude pred osídlom lovca chránený Jeho letkou. Letka sa neplazí, ani nechodí po zemi. Navyše výraz osídlo znamená aj sieť, web, ako pavučina. Ak teda v Tenessee, dakote a iných štátoch USA vyšiel zákon o zákaze takýchto sietí / osídel/ webov vo vzduchu, má to svoje opodstatnenie.

Okrem toho verše pokračujú a Boh hovorí, že aj hrôza noci, smrteľná nákaza aj epidémia sa šíria vzduchom − teda aj zhora. Smrteľná nákaza sa šíri v noci. Hovorí nám Boh dôvod nočného vychádzania v čase pandémie covidu?  Skúmaj a uvidíš.

Ale hovorí aj to, že ide ešte jedna epidémia, ktorá bude pustošiť na poludnie. Je čas mať sa na pozore a hovoriť. všetkom, čo pozorujeme naozajs Odborníkom na Stvorenie a tým je len náš Boh.

Viac o tom sa dočítaš v pripravovanom prorockom magazíne VIDEC 3.

Najnovšie príspevky