Chlieb Nespokojnosti

18 AUGUSTA 2022
Túž. Vždy túž po poznaní Boha. Nikdy sa neuspokoj. Potom máš ten pravý život.

Dt 8,3: Dal ti byť hladným, nechal ťa hladovať, nakŕmil ťa mannou… 

Tóru mohli dať len ľuďom, ktorí konzumovali mannu.

Nebolo to tak, že by manna neukojila hlad. Manna bola jedlo, výživné jedlo. Ale bolo to jedlo, ktoré spôsobilo, že si sa cítil nespokojný. To bola jeho výživa.

Tvoja manna by ti mohla chutiť ako šťavnatý grilovaný steak. Bol to však duchovný, nie hmatateľný zážitok – a to v tebe vyvolalo túžbu po niečom, čo presahuje túto skúsenosť, po niečom, čo fyzické telo v skutočnosti nikdy nemôže mať.

To bolo pre plán rozhodujúce. Ako učili rabíni: „Tajomstvá Zákona môžu byť odovzdané len tomu, koho srdce ho zvnútra neustále trápi.

To je koniec koncov skúsenosť štúdia skrytej múdrosti Božieho Zákona – skúsenosť neustáleho pocitu „toto ešte nie je ono“. Večný pocit, že pravda leží hneď za ním.

Túž, vždy túž poznať Boha. Nikdy sa neuspokoj. Potom máš ten pravý Život.

Najnovšie príspevky