Chyť sa Príležitostí

3 MARCA 2024
Prestaň sa snažiť mikromanažovať svoj svet. Ten, kto ho stvoril, to už robí.

Uvoľni zovretie. Prestaň sa snažiť mikromanažovať svoj svet. Ten, kto ho stvoril, to už robí.

Čo ti zanecháva? Príležitosti. Ďalšiu a ďalšiu šancu konať dobro.

A ak zlyháš, ešte jedna šanca.

Chop sa príležitostí. Nech On rozhodne, kam vedú.

Najnovšie príspevky