Cieľ vzdelávania

26 AUGUSTA 2022
Cieľom vzdelávania nie je produkovať ľudí, ktorí zarábajú viac peňazí, ale pestovať zmysel pre zodpovednosť za svet.

Vzdelávanie musí klásť väčší dôraz na presadzovanie základných ľudských práv.

Vzdelanie, nie preto, aby sme zarobili viac peňazí, ale vzdelanie pre lepšiu spoločnosť.

Vzdelanie, ktoré buduje dobrých ľudí, ktoré učí morálnym a etickým hodnotám.

Najnovšie príspevky