Čistý Vzduch

9 JANUÁRA 2023
Život človeka závisí od vzduchu okolo neho. Bez vzduchu nemôže žiť a kvalita života závisí od kvality vzduchu.

V atmosfére Biblie a prikázaní je zdravý život.

V prostredí bez Boha je život chorý a človek je neustále ohrozený možnosťou, že ho postihnú nákazlivé choroby.

Prvým všeobecným krokom pri liečení je preto prečistenie atmosféry. Čistenie vzduchu je úlohou každého človeka, ktorý pozná Bibliu a literatúru Biblie, a uskutočňuje sa prostredníctvom slov Biblie.

Pri recitovaní slov z Písma v obchode, pri prechádzke po ulici alebo pri jazde metrom sa čistí vzduch. Každý znalý Biblie musí poznať naspamäť nejakú časť Písma – či už z Mojžišových kníh, Žalmy, Ústne zákony, zo Zbierky Výrokov atď., aby bol vždy a na všetkých miestach schopný myslieť a vyslovovať sväté slová Božieho Slova.

Atmosféru netvoria veci, ale duch – slová vyslovené v priestore.

Najnovšie príspevky