Čo Nás Učí Potopa

16 OKTÓBRA 2023
Noe, na rozdiel od degenerácie, ktorá charakterizovala jeho časy, zostal verný tradíciám morálky, ktoré boli zdedené od prvých ľudí.

Boh si preto vybral Noeho, aby prežil potopu a po jej následkoch znovu osídlil svet.

Gn 6:13: Boh povedal Noemu: “Rozhodol som sa skoncovať so všetkým telom.”

Boh nepriviedol potopu, pretože si zrazu uvedomil, že stvorením sveta urobil chybu. Predpotopná a popotopná realita boli skôr nevyhnutnými etapami vo vývoji sveta, etapami, ktoré sa odrážajú v živote každého jednotlivca.

Pred potopou bola realita uzavretá do neodolateľných síl príčiny a následku. Každá dobrá voľba natrvalo posilnila dobro; každá zlá voľba natrvalo posilnila zlo.

Potopa zjemnila realitu zavedením príležitosti na pokánie. Keď teda Noe vyšiel z korábu, uvidel nie zničenú postapokalyptickú skazu, ale nový, svieži svet, plný prísľubov a oslobodený od okov minulosti.

Aj v našom vlastnom živote si môžeme mylne myslieť, že sme nevyhnutne uzavretí do osudu, ktorý nám diktuje naša dedičnosť, výchova alebo naše vlastné predchádzajúce chyby. Kvôli potope je pravdou presný opak: nikdy nie je neskoro.

Boh vždy čaká, že nás privíta späť s otvorenou náručou, aby sme mohli začať odznova. Pokánie, podobne ako potopa, nám umožňuje premeniť akúkoľvek náročnú situáciu alebo turbulentnú fázu nášho života na prostriedok, ktorý nás očistí, zušľachťuje a pripraví na to, aby sme pokračovali s väčšou vierou a silou.

Pred nami je ďalšia potopa sveta. Hlúpi sa utopia ako tí pred nimi. Iba múdri prijmú poučenie z tej Noemovej a spravia si koráb presne ako on.

Najnovšie príspevky