Čo sa skrýva vo vnútri

27 JANUÁRA 2023
V každej veci na nás čaká úplne nový svet, aby sme sa dotkli jeho škrupiny.

Keď bol svet vytvorený, mudrci hovoria, že duch Mesiáša bol vetrom vznášajúcim sa nad všetkým, čo bude.

V každej veci, ktorú vidíme, prebýva osud všetkých vecí, ako embryo, ktoré čaká na vylomenie sa zo svojho vajíčka.

V rytme púpavy, ktorá sa chveje vo vánku, v očiach detí, ktoré vychovávame, v životných cieľoch, v strojoch, ktoré používame a v umení, ktoré tvoríme, vo vzduchu, ktorý dýchame a v krvi prúdiacej cez naše žily.

V každej veci na nás čaká úplne nový svet, aby sme sa dotkli jej škrupiny.

Najnovšie príspevky