Čo ti v telke nepovedia

16 NOVEMBRA 2021
Žijeme posledné časy a z každej strany sa na nás rútia záplavy, priam povodne rozličnej a ver mi, bezmocnej negativity. Áno, negativita je tu bezmocná a zbytočná, lebo Boh nás aj na čas pandémie pripravoval.

Lenže my, namyslení ľudia posledných čias, sme si Jeho prípravu nechceli všímať. A napriek tomu, Boh nám zjavuje všetko, čo sa dnes skutočne deje – celý priebeh epidémie. Všetko, čo sa deje, a čo sa ty zo správ v telke nedozvieš, lebo ľuďom v médiách tzv. “mocní” zavreli ústa. Dozvieš sa to však z nasledujúcich veršov Písma.

Kto je schopný to prijať, nech pochopí:

Ž 91,1-3: Ten, kto prebýva v úkryte Najvyššieho, zostane v tieni Všemohúceho. Poviem o Pánovi: On je moje Útočisko a Pevnosť moja; môj Boh; v Neho budem dôverovať. On ťa určite zachráni pred smrteľným osídlom lovca a pred ničivou epidémiou.

Ž 91,5-10: Nebudeš sa báť hrôzy noci, ani šípu letiaceho vo dne, Ani smrteľnej nákazy, čo sa zakráda v tme, ani epidémie, čo pustoší na poludnie. Tisíce môžu padnúť po tvojom boku a desaťtisíce po tvojej pravici; ale k tebe sa nepriblíži. Vlastnými očami sa budeš dívať a uvidíš odplatu bezbožným. Pretože si Pána, ktorý je tvojím útočiskom, Najvyššieho spravil svojím príbytkom. Nestihne ťa nijaké zlo, ani sa žiadne súženie nepriblíži k tvojmu stanu,

Zjv 9,3-5: A z dymu vyšli na zem kobylky a bola im daná moc, akú majú pozemské škorpióny. Prikázalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej byline, ani nijakému stromu, ale iba tým ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. A bolo im dané, aby ich nezabíjali, ale mučili päť mesiacov; a ich muky boli ako trápenie od škorpióna, keď bodne človeka.

Zjv 9,10-11: Mali chvosty podobné chvostom škorpiónov, a v chvostoch mali žihadlá, a mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. Nad sebou mali kráľa, anjela bezodnej priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon

Ž 94,22-23: Ale moja pevnosť je Pán; a môj Boh je Skala môjho útočiska. On na nich obráti ich vlastnú neprávosť a zničí ich pre ich vlastnú bezbožnosť; Pán náš Boh ich zničí.

Toto PRVÉ BEDA čoskoro skončí. Ty ale nemusíš a ani nemáš skončiť v ňom, ani v ďalších dvoch BEDA.

Najnovšie príspevky