Čo veríme

Viera je základom toho, v čo dúfam, dôkazom toho, čo nevidím. (Hebr 11,1). Ak nižšie nenájdeš odpoveď na svoju otázku, určite ju nájdeš v kurzoch. Alebo svoju otázku odošli kontaktným formulárom.

BOH

Je len jediný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí. Aby nás spasil, stal sa človekom. Ježiš Kristus bol Boh v tele, Emanuel – Boh s nami. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s Bohom a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Mt 1,23). Božská trojica ako ju učí katolicizmus NEEXISTUJE. Boh to dosvedčuje sám a na mnohých miestach v Písme.

EVANJELIUM

Evanjelium kráľovstva je posolstvo, ktoré bola Cirkev Ježiša Krista poverená učiť. Evanjelium kráľovstva vyhlasuje, že dni ľudských vlád sú spočítané a že Boh čoskoro nastolí svoje kráľovstvo, ktoré nikdy nepominie (Dan 2,44). Keď bude nastolené Božie kráľovstvo, Ježiš bude kraľovať navždy ako Kráľ kráľov a Pán pánov.

SPÁSA

Jediná spása, ktorá je k dispozícii ľudskej rase, bola vykúpená Ježišom Kristom na Kalvárii. Dielo Kalvárie sa skladá z jeho smrti, pohrebu a vzkriesenia. Vzhľadom na to, sa dielo Kalvárie skladá z umierania, pochovania a opätovného vzkriesenia, Ježiš nazýva tento plán znovuzrodenie a vyhlásil, že znovuzrodenie je pre vstup do Božieho kráľovstva zásadné. Znovuzrodenie je možné IBA jediným spôsobom (Jn 3,1-5).

VZKRIESENIE

Tí, ktorí boli znovuzrodení a žili život podriadený vláde Ježiša Krista, budú vzkriesení nesmrteľní, v čase druhého príchodu Ježiša a budú vládnuť a panovať s Kristom v Jeho kráľovstve na zemi (Zjv 5,9-10).

VEČNÝ SÚD

Tí, ktorí odmietajú evanjelium Ježiša Krista, budú vzkriesení, ale až po 1000-ročnom kráľovstve Krista na zemi – NIE pri Jeho druhom príchode na zem – aby sa zjavili pred veľkým bielym trónom posledného súdu. Tak ako spasení prijmú večný život, tak prijmú stratení večné zatratenie.

SVÄTÉ PÍSMO

Biblia je vo svojich pôvodných rukopisoch inšpirované Slovo Božie, a zjavuje Božiu vôľu pre ľudstvo. Sväté Písmo je Božskou a teda konečnou autoritou vo veciach viery a pravdy.