Čo znamená: Skúmaj Seba Samého?

17 OKTÓBRA 2021
Ježiš Kristus vo svojom učení často hovoril o rozličných skúškach, ktoré nás, čoby veriacich v Krista, čakajú a neminú. Nie je to nič neprirodzené, ani nové, lebo každá situácia, ktorú človek zvykne nesprávne nazývať “nepríjemnosť, “problém”, či “ťažkosť” nie je ničím iným, než skúškou našej viery, zrelosti našej duše a kvality nášho charakteru.

Skrze “ťažkosti, skúšky a nepríjemnosti,” či “problémy”, ako ich my zvykneme nazývať, sme teda Bohom vychovávaní a len v nich rastieme do plnej podoby Krista. Takto nám tieto “nepríjemnosti” naozaj slúžia pre naše dobro (viď Rim 8:28). A hneď teraz sa vyskúšaj:

  • Veríš, že KAŽDÁ skúška, či ťažkosť, ktorú prežívaš, je IBA ľudská?
  • Veríš, že s úplne každou skúškou nám Boh naozaj UŽ DAL aj silu na jej prekonanie?
  • A naozaj veríš aj tomu, že ak tvoja nepríjmnosť, skúška, ťažkosť, či problém začali, že môžu už len skončiť? Lebo čo začalo, speje ku svojmu koncu.

Ak veríš, Boh ťa vidí a ty Jeho pomoc v sile, ktorú ti na prekonanie skúšky dal, rozlišuješ aj používaš. Ak si takto nezmýšľal, bol si pre svoj hriech nevery – logicky – diskvalifikovaný, dokázaný ako nehodný a neschopný prejsť skúškou úspešne. Preto rob pokánie z nevery Bohu a každú ďalšiu skúšku naozaj prekonáš. Ako vidíš, tvoju vieru nedokazujú tvoje slová, nie tvoje odpovede na otázky vyššie, ale tvoje správanie sa v skúške.

Vidíme teda, že skúmať sa je dôležité a máme tak robiť pravidelne aj sami:

2Kor 13,5: Sami seba skúšajte (pravidelne), aby ste zistili, či ste vo viere. Vyskúšajte sa a preukážte sa ako veriaci. Alebo ani sami neviete, že Kristus je vo vás? Ibaže ste hriešni a dokázaní ako nehodní.

Pavol píše: “Ibaže ste hriešni a dokázaní,” t.j.skutočne nehodní, alebo “diskvalifikovaní”... Výraz “diskvalifikovaný” (Grécky: adókimos) znamená aj „nevyhovujúci v skúške, odmietnutý“. Naznačuje sa ním nedôvera a nízka duchovná úroveň človeka, ktorá je Bohom „neprijateľná“, „zamietnutá“, „nedôstojná“, „nepravá“, „bezcenná“, „zavrhnutá“. Význam tohto slova dokonale ilustrujú nasledujúce verše:

Rim 1,28: A pokiaľ ide o dôstojnosť Boha, ktorú neuznali, ale Ho znevažujú, ako neschopného; preto ich Boh v hneve vydal zlyhaniu mozgu, ako toho, čo sa zameriava na zvrátené konanie,

Tít 1,16: Tvrdia, že poznajú Boha, ale svojimi skutkami ho popierajú, súc diskvalifikovaní [pre úrad alebo funkciu alebo službu v Kristovi], neposlušní a, čo sa týka každého dobrého skutku, odporne neschopní.

Hebr 6,7-8: Lebo Blato (Adamah, t.j.človek), ktoré pije dážď, ktorý na neho často padá a rodí rastliny vhodné pre tých, pre ktorých je obrábané, dostáva požehnanie od Boha; Ak však Blato rodí tŕnie a bodľač, je bezcenné a blízko k prekliatiu, jeho Koniec je spálenie v Ohni.

Ludia sa, obyčajne a zbytočne, boja byť odmietnutí inými smrteľníkmi, ale báť by sa mali naozaj IBA odmietnutia, alebo zavrhnutia Bohom. Prečo? Lebo byť diskvalifikovaný alebo odmietnutý Bohom je opakom toho, že v nás prebýva Ježiš Kristus. Znamená to byť nespôsobilý alebo nehodný Jeho prítomnosti v nás. Nehodným Boh Ducha Svätého nedá a bez Ducha Svätého je nemožné ani Bohu slúžiť, ani pomáhať blížnym k spáse, ani byť pri Kristovom druhom príchode na zem vzkriesený. Bez Boha nemôžeme naozaj VÔBEC NIČ.

Ale všimni si, aké hrozné je už len čítať, že je niekto “odporne neschopný” (viď Tít 1:16). Inými slovami, diskvalifikovaný človek je odrezaný od Boha! Toto je ten najhorší možný výsledok života Kresťana: vrátiť sa k životu v hriechu a byť taký pyšný, že odmietne spásu a všetko, čo s ňou súvisí! Božie Slovo jasne ukazuje, že sa to stať môže (pozri Hebr 6:4-6; Hebr 10:26-31)!

Pravidelné skúmanie seba samého je jediný, osvedčený spôsob, ako sa ubezpečiť, že sa nám to nestane!

Ak sa chceš naučiť skúmať sa vo svetle Božieho Slova, odporúčam ti naše kurzy:
Desať Slov,
Desať Egyptských Rán,
Úžasné Duchovné Dozrievanie,
Pokušenie
a Láska a Vzťahy.

Najnovšie príspevky