Corona je proroctvom Písma

30 OKTÓBRA 2020
V Biblii vidíme tri mimoriadne veľké udalosti, pri ktorých vidíme Boha doslova kypieť hnevom pre bezbožnosť človeka. Aj keď je ich v Písme viac, tieto tri z hľadiska dnešných udalostí doslova kričia. Sú nimi potopa sveta za Noeho, zničenie Sodomy a Gomory a príbeh kázania Jonáša bezbožnému mestu Ninive.

V každej z týchto situácií sa diala iná vec. V prvých dvoch prípadoch vidíme Boha poslať varovanie bezbožnému ľudu. Noe im kázal počas 120 rokov o potope, ktorá za ich hriech prichádza. Ale neverili mu, ba vysmiali ho rovnako, ako sa dnes mnohí posmievajú tým, čo ohlasujú splnenie proroctiev pre naše časy. Noe ich napriek tomu vyzýval, aby sa pripravili pokáním a vstúpili s ním do archy. Ale nechceli ho ani počúvať, ani sa nekajali, preto boli nakoniec zničení.

To isté sa dialo aj v Sodome a Gomore. Boh poslal do mesta anjelov, aby sa ľud mesta zachránil. Ale ľud týchto miest nechcel počúvať. Takže aj oni boli nakoniec zničení strašným krupobitím ohňa a síry.

Ale v prípade Ninive, ľudia Jonášovmu kázaniu načúvali, prijali ho a kajali sa od kráľa až po najmenšieho. A keď hovoríme o pokání, nejedli a nepili počas celých 40 dní nielen sami, ale ani ich dobytok nič nejedol a nepil. Modlili sa a postili počas 40 dní. Povieš si: “Toto je naozaj drastické.” Lenže oni, vedomí si svojej drastickej bezbožnosti, boli schopní prijať aj drastické opatrenia, aby sa zachránili. Až príliš dobre si ich uvedomovali a vedeli, že sú na pokraji záhuby Všemohúcim Bohom. Moderný človek našich čias si toto vôbec neuvedomuje. Ak naše životy nie sú pred Bohom, aké by mali byť, a keď vnímame, že aj na nás už-už dopadá Boží hnev, mali by sme vziať rozum do hrsti a prijať aj takéto drastické opatrenia.

V línii toho, čo sme doteraz povedali, sa opýtajme takto: Je úroveň bezbožnosti nášho sveta porovnateľná, alebo horšia, než bola za čias Noeho, Sodomy a Gomory, či v Ninive za čias Jonáša? Mnohí strácajú prácu, ďalší krachujú, všade samá špinavá reč, a prepieranie špinavého prádla v médiách, podvody, a ohavnosti sú doslova všade a na každom kroku a nezhreším, keď poviem, že aj v ústach väčšiny je smrť a nie život. Je tu teda reálna možnosť, že je náš svet v kurze Božieho hnevu a trestu. A je pandémia corony naozaj proroctvom Písma, čoby potvrdením tohto smrteľného kurzu našich čias? Sme teda skrze túto pandémiu uprostred Božieho súdu pre našu bezbožnosť?

Nuž pozrime sa na našu situáciu v porovnaní s proroctvom Písma o potope sveta za Noeho, so Sodomou a Gomorou a so situáciou Sýrskeho Ninive. Najprv sa teda pozrime na hriech sodómie, čo je homosexualita. Tento hriech bol dôvodom zničenia Sodomy a Gomory Bohom. Dnes je to však verejným tajomstvom, lebo ak ktokoľvek dnes čosi proti sodómii otvorene prehlási v médiách, určite zato príde o prácu a je označený za homofóba. Svet totiž bezbožnosť a pokrytectvo premenoval na “politickú korektnosť.” Vidíme teda, že Sodoma a Gomora sú v našich časoch viac než vítané, lebo aj vlády mnohých krajín sveta dnes legalizujú túto bezbožnosť a vnucujú ju za zákon.

A už nielen oni, ale aj pápež, čoby predstaviteľ štátu Vatikán a aj najväčšieho údajne kresťanského spoločenstva na svete, už takmer dva roky zvaného Chrislam (spojenie Katolicizmu a Islamu). Je nepopierateľné, že zákonom tohto veku je bezbožnosť. Mnohí primátori a prezidenti sú až tak arogantní, že budovy úradov pokrývajú vlajkou sodomitov. Svet dnes sodómiu doslova oslavuje a vnucuje ju aj deťom na školách, zatiaľčo pokrytecky zatvára do väzenia pedofilov. Rovnako tak zabíja ľudí potratmi a eutanáziou a do väzenia idú len tí, čo zabíjajú zvieratá. Nech si tu teda odpovie každý sám za seba: Čo je horšie? Násilie páchané na tele, či na duši dieťaťa? A kto z ľudí má právo vnucovať väčšine toto násilie na deťoch a prečo? Takto pľujeme Bohu do tváre, šliapeme po Jeho Najvyššom Zákone slobody a rútime sa do vlastnej záhuby. Toto nie je múdrosť, ale degenerácia. Napriek tomu, Boh o homosexualite a každej inej sexuálnej zvrátenosti jasne hovorí toto:

Aj keby muž ležal s mužom (aj ľudským dieťaťom), ako sa leží so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti; určite budú usmrtení; ich krv bude na nich (Lv 20:13).

Sláva Bohu, že dnes nežijeme v časoch Starého Zákona. Ale tieto zvrátenosti sú Bohom zakázané pre všetky veky človeka na zemi. Nech je Bohu sláva, že dnes existuje možnosť, aby sa tí, čo robia také veci, od svojich ohavností odvrátili, aby zažili Božie odpustenie a milosrdenstvo, aby boli spasení. Ale otázka je: je možné že táto úroveň bezbožnosti vyprovokovala Boha do hnevu až tak, že dopustil pandémiu covid 19?

Odpoveď je: Áno. Pandémia corony je epidémiou prorokovanou Ježišom Kristom už pred vyše 2000 rokmi, ako znak prichádzajúceho Božieho hnevu. Ale nie je koncom sveta. Je len začiatkom súžení. A ani zďaleka nie je jedinou epidémiou:

Mt 24,7-8: Lebo jedna národ povstane proti národu (aj jedna etnická skupina proti druhej) a kráľovstvo povstane proti kráľovstvu. Miestami budú hlad, epidémie a zemetrasenia. Ale všetky tieto veci sú iba začiatkom útrap.

Corona je len doteraz najhoršia epidémia. Ale čaká nás minimálne ešte jedna a corona je v provnaní s ňou veľmi miernym poklepaním po prstoch. Ak sa pozrieme do výkladového slovníka na výraz epidémie, vidíme, že je to okrem iného otrava, alebo smrteľná nákazlivá choroba, mnohokrát sprevádzaná puchnutými, zapálenými lymfatickými uzlinami v podpazuší alebo slabinách. A keď sa pozrieme do histórie nášho storočia, nemôžeme poprieť, že tu už rôzne edpidémie boli: mor (ľudský, prasačí, mor hydiny aj dobytka), španieslka chrípka, cholera, týfus, TBC, Antrax, Ebola, Aids, Sars, a teraz Covid 19. Je skutočne tragické, aké je ľudstvo nepoučiteľné. Zdá sa, že zatiaľčo sa už aj opica naučila ovládať iPad, človek sa z vlastného správania nebol schopný naučiť dodnes vôbec nič. Vidiac túto degeneráciu ľudstva, neverím, že človek pochádza z opice. Tie nás predbehli už aj v prispôsobovaní sa prostrediu. Človek sa ho nenaučil ani len chrániť, nieto sa mu prispôsobiť.

Ježiš nás varoval, ale my sme nechceli počúvať. Preto budeme už zakrátko čeliť aj najstrašnejšej, prorokovanej, 3.svetovej vojne. V nej zahynie až 1/3 ľudstva. Po nej budú nasledovať: podpis Trumpovej zmluvy storočia Palestínou, rozpad EU a vznik jednotnej svetovej vlády na čele s Antikristom, prikázané jednotné svetové náboženstvo, posledný ekonomický systém sveta a všetko to speje do bitky pri Armageddone koncu svetových vlád ako ich poznáme.

Je čas sa pripraviť. Ako? V prvom rade poznaním prichádzajúcich proroctiev pre naše časy. Preto ti odporúčam aj kurz Pochopenie Konca Čias. Čo teda máme robiť?

2Krn 7,14: Ak sa Môj ľud, ktorý sa volá Mojím Menom, skloní (pokorí) a bude sa modliť, bude hľadať Moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, Ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

2Pt 3,9: Ale Pán nie je pomalý, pokiaľ ide o Jeho prisľúbenie, ako to niektorí považujú za pomalosť, ale prejavuje zhovievavosť voči nám. Nechce, aby vôbec niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu.

Lebo posledné časy sú práve Teraz!

Najnovšie príspevky