RPT – Pokánie, jeho Skutky a Ovocie

Dovoľ mi opýtať sa: Máš biblické poznanie o pokání? Vieš ako sa robí? A poznáš jeho ovocie? Poznáš duchovné aj fyzické následky nekajúcnosti? Ak si hoc len na jedinú otázku odpovedal záporne, potom aj tebe toto poznanie učenia Písma o pokání chýba. [...]