RIP – Dve Doktríny

Prvé, nezabudnuteľné a neopakovateľné učenie Dvoch Doktrín: o Vzkriesení Mŕtvych a Poslednom Súde. Je náhla smrť človeka, či dieťaťa v poriadku? Čo sa deje s dušou po smrti tela? Ako bude prebiehať Vzkriesenie Mŕtvych? Môžem to ovplyvniť? Čo je to Peklo? Aká [...]

RIP – Dve Doktríny2023-01-25T10:55:21+01:00

BHS – Krst v Duchu Svätom

Mnohí veriaci dnes si myslia, že Ducha Svätého prijali tým, že to o sebe vyhlásili. Alebo tým, že na nich boli vložené ruky biskupa, ale ani to NIE JE pravda. Dôkazom je duchovná neschopnosť konať Božie skutky. Tento kurz dáva odpoveď všetkým, [...]

BHS – Krst v Duchu Svätom2022-09-01T13:33:08+01:00

AAM – Darca vs Moneytius

Prvý, kompaktný a prorocký kurz, ktorého obsahom je biblické finančné vzdelanie Božích Detí. Skutočnou príčinou chudoby a zvyšovania daní je totiž práve biblická finančná negramotnosť. Tvoja finančná situácia je však v Božích, nie tvojich rukách, ani v rukách ľudí a správcov krajín. [...]

AAM – Darca vs Moneytius2022-09-01T13:33:17+01:00

SAV – Spasiteľná Viera

Cieľom tohto kurzu je priviesť ťa stretnutie so živým Bohom, aby si mohol prijať Jeho Ducha Svätého. Áno, aby si mohol vstúpiť do Božieho Kráľovstva a stať sa Božím Synom, či Dcérou. Kurz je možné požiadať vo forme SEMINÁRA (stretnutie naživo) alebo [...]

SAV – Spasiteľná Viera2023-01-02T10:22:19+01:00

FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je treťou Kristovou doktrínou. Je vstupnou bránou do duchovného života a je určený všetkým hladným a smädným po Pravde a Spravodlivosti, aj osobnom stretnutí sa s Kristom. Bohaté učenie biblických právd o viere a jej pôsobení a moci [...]

FTH – Viera2022-09-01T13:33:31+01:00

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento fantastický kurz poskytuje učenie o krstoch a o vkladaní rúk, čo znamená náuku 4.a 5. Kristovej Doktríny a náuku pre prípravu na splnenie Kristovho príkazu BYŤ Znovuzrodený. Okrem toho získa študent prehľad tém biblickej náuky pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných [...]

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias2022-09-01T13:33:38+01:00
Go to Top