Vyhradený Obsah

Čo sú to obety? Čo znamenajú a ako sa prinášajú dnes, v posledných časoch? Je naozaj možné prinášať obety a byť požehnaný 100-násobne ako Ježiš hovorí a sľúbil? Je možné byť požehnaný aj materiálne a nehrešiť pritom vierou v lož evanjelium prosperity [...]

Vyhradený Obsah2023-10-08T12:43:56+01:00

FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je treťou Kristovou doktrínou. Je vstupnou bránou do duchovného života a je určený všetkým hladným a smädným po Pravde a Spravodlivosti, aj osobnom stretnutí sa s Kristom. Bohaté učenie biblických právd o viere a jej pôsobení a moci [...]

FTH – Viera2024-04-30T07:57:48+01:00

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento fantastický kurz poskytuje učenie o krstoch a o vkladaní rúk, čo znamená náuku 4.a 5. Kristovej Doktríny a náuku pre prípravu na splnenie Kristovho príkazu BYŤ Znovuzrodený. Okrem toho získa študent prehľad tém biblickej náuky pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných [...]

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias2024-04-30T07:57:14+01:00
Go to Top