Vyhradený Obsah

Toto učenie pre oslobodenie duše od démona slabosti je v príprave a zatiaľ nie je možné sa naň prihlásiť. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 [...]

Vyhradený Obsah2023-02-27T10:09:24+01:00

Vyhradený Obsah

Medzi prvú zo služieb znovuzrodených patrí oslobodzovanie od zlých duchov. Kristovi učeníci oslobodzovali od démonov hneď od začiatku svojej cesty s Kristom. Rovnakú autoritu a moc nad zlými duchmi dal Ježiš aj nám — Kresťanom posledných čias. Kurz je v príprave. [...]

Vyhradený Obsah2023-02-27T10:10:16+01:00
Go to Top