ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 3

Tretia časť učenia o pravom pôvode a charaktere najobávanejšieho a najmilovanejšieho Rabína, Majstra a Učiteľa, Spasiteľa Ježiša Krista. Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 32022-04-25T14:39:52+01:00

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 2

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je druhá časť učenia o pravom pôvode a [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 22022-04-25T14:39:04+01:00

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 1

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je prvá časť učenia o pravom pôvode a [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 12022-04-25T14:40:10+01:00

KDR – Kľúč k Duchovnému Rastu

Viera je počiatkom duchovného života Kresťana a vedie do znovuzrodenia. Od tohto momentu začína ten nový, duchovný človek, rásť a dozrievať. Cieľom je dozrieť do plnosti Kristovho porozumenia a zrelosti, do dokonalosti a svätosti nášho Nebeského Otca. Ako zdravo duchovne rásť sa [...]

KDR – Kľúč k Duchovnému Rastu2021-11-28T11:29:51+01:00

UTB – Pochopenie Biblie

S počtom predaných kópií, ktoré o miliardy prevyšujú predajnosť akejkoľvek inej knihy, je Biblia bezpochyby najpredávanejšou knihou sveta všetkých čias. A každý rok si udržiava svoje najpredávanejšie postavenie. Biblia je Božím návodom na život pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí [...]

UTB – Pochopenie Biblie2021-11-28T11:29:45+01:00

FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je treťou Kristovou doktrínou. Je vstupnou bránou do duchovného života a je určený všetkým hladným a smädným po Pravde a Spravodlivosti, aj osobnom stretnutí sa s Kristom. Bohaté učenie biblických právd o viere a jej pôsobení a moci [...]

FTH – Viera2022-04-25T14:46:50+01:00

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 2

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, je minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou je absolvovanie predošlých kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: xxx BIC: [...]

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 22021-11-28T11:29:28+01:00

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 1

Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie Jánových vízií, ako aj obrazov a učení, ktoré sa v knihe Zjavenia nachádzajú, pretože je to nevyhnutné pre poznanie Božieho plánu pre ľudstvo, pred Jeho druhým príchodom a nastolením Jeho kráľovstva na tejto zemi. Kniha [...]

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 12021-11-28T11:29:20+01:00

KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné prorocké učenie, obsiahnute v knihe Zjavenie. Preto je dôležité získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre Kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a reálnym založením [...]

KPD – Kniha Proroka Daniela2021-11-28T11:29:03+01:00

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento fantastický kurz poskytuje učenie o krstoch a o vkladaní rúk, čo znamená náuku 4.a 5. Kristovej Doktríny a náuku pre prípravu na splnenie Kristovho príkazu BYŤ Znovuzrodený. Okrem toho získa študent prehľad tém biblickej náuky pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných [...]

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias2022-04-25T16:04:54+01:00

PKC – Pochopenie Konca Čias

Tento kurz poskytuje prehľad štrnástich tém, ktoré sa týkajú proroctva konca čias, vrátane proroctiev o Spojených štátoch, novom svetovom poriadku, 3. svetovej vojne, Svätom Rímskom Impériu a mnohých ďalších, až po príchod Božieho kráľovstva. Po absolvovaní kurzu by mal každý študent poznať všetky dôležité pojmy [...]

PKC – Pochopenie Konca Čias2021-11-28T11:29:11+01:00
Go to Top