ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 2

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je druhá časť učenia o pravom pôvode a [...]