PRL subcategory.

Vyhradený Obsah

Vieme, že onedlho začne trúbiť 5.poľnica. Ale kedy presne začne trúbiť? Hovorí Biblia o tom, kedy sa tak stane a aké bude znamenie jej príchodu? Ježiš povedal, že nám všetko povedal vopred. Dátum tu teda je. Indície sú dané a sú jasné. Na [...]

Vyhradený Obsah2023-05-22T07:36:50+01:00

Vyhradený Obsah

Keď zomrie pápež katolicizmu, obyčajne jeho prsteň zničia. Ale keď zomrel monarch samozvanej tzv.Svätej Stolice a emeritný pápež Benedikt XIV., jeho prsteň nezničili; len naň vyryli znak "X". Prečo? A čí je tento obraz a nápis? Obsahom lekcie je prednáška vo forme [...]

Vyhradený Obsah2023-05-24T15:12:40+01:00

Vyhradený Obsah

Naše telá jedia trikrát denne. Boh dáva rovnako pravidelne jesť našim dušiam a aj my sme volaní "nasýtiť" Boha. Toto učenie je hlbším a preto vyšším zjavením modlitby. Ale pomôže ti priľnúť k Bohu ešte viac práve počas modlitby. Rozum možno chvíľu bude [...]

Vyhradený Obsah2023-05-17T03:50:14+01:00

Vyhradený Obsah

Tunely časopriestoru, hviezdne brány (stargates), či portály medzi dvoma čiernymi dierami, či dimenziami, - viď Einsteinovu teóriu relativity, - nie sú žiadna novinka. Existujú od počiatku stvorenia a Biblia nimi doslova prekypuje. Výnimkou tu nie je ani Nová Zmluva. Boh ich stvoril, lebo sú [...]

Vyhradený Obsah2023-04-27T18:21:46+01:00

Pesach: Čo a Ako?

Blíži sa sviatok PESACH a jeho Poriadok. Príkaz je poznať tento Sviatok a dodržiavať ho tak, ako ho Boh všetkým pokoleniam zachovávať prikázal. Avšak: je pre teba toto poznanie ešte stále veľkou neznámou? Po vypočutí tohto učenia už isto nebude. A každý [...]

Pesach: Čo a Ako?2023-05-16T04:57:49+01:00

Vyhradený Obsah

Biblia nie je len knihou Zákona, príkazov a nariadení, ale je to Náuka práv. Práv Boha a práv Božích detí, práv Pohanov a dokonca aj práv zvierat. Rozdiel je v spôsobe ich náuky a nesmiernom význame, ktorý v pravde majú, a spôsobe, ktorým [...]

Vyhradený Obsah2023-03-11T10:06:33+01:00

Zmarený pôst

Boh nám dal možnosť absolútnych víťazstiev, iste! Ale s nimi nám dal aj svoju náuku spôsobu, priebehu aj všetkých súvislostí, ktorú mnohí napriek všetkému stále zanedbávajú. Tragické je, že ani fyzická slabosť v pôste, ani neprítomnosť ovocia, a poznania ich neprijme zamyslieť sa, [...]

Zmarený pôst2023-02-02T13:07:20+01:00

Na Ôsmy Deň

To najlepšie prichádza vždy na koniec: Sviatok Stánkov je prikázané sláviť sedem dní. A potom Boh prikázal na ôsmy deň slávnostné zhromaždenie, teda Sviatok ihneď po Sviatku! A aj ho tak nazval: Zhromaždenie Ôsmeho Dňa. Prečo? Čo nám tým chce povedať? Dozvieš sa [...]

Na Ôsmy Deň2022-10-18T04:14:43+01:00

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť

Súc znovuzrodený a označený pečaťou Boha pre Deň Vykúpenia, ktorým je druhý príchod Ježiša Krista na zem, musíš poznať do hĺbky minimálne päť základných vecí o Dni Zmierenia. A áno, aj pôvod týchto právd v konkrétnych pasážach Písma. Obsahom lekcie je prednáška vo [...]

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť2022-09-27T18:19:06+01:00
Go to Top