PRL subcategory.

Zmarený pôst

Boh nám dal možnosť absolútnych víťazstiev, iste! Ale s nimi nám dal aj svoju náuku spôsobu, priebehu aj všetkých súvislostí, ktorú mnohí napriek všetkému stále zanedbávajú. Tragické je, že ani fyzická slabosť v pôste, ani neprítomnosť ovocia, a poznania ich neprijme zamyslieť sa, [...]

Zmarený pôst2023-02-02T13:07:20+01:00

Na Ôsmy Deň

To najlepšie prichádza vždy na koniec: Sviatok Stánkov je prikázané sláviť sedem dní. A potom Boh prikázal na ôsmy deň slávnostné zhromaždenie, teda Sviatok ihneď po Sviatku! A aj ho tak nazval: Zhromaždenie Ôsmeho Dňa. Prečo? Čo nám tým chce povedať? Dozvieš sa [...]

Na Ôsmy Deň2022-10-18T04:14:43+01:00

Stráženie Chrámu

Sme Chrámami Ducha Svätého, ale vieme sa, súc Jeho Chrámami strážiť? Vieš, čo to znamená, strážiť Chrám? Vieš, AKO a KEDY sa to robí? Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: [...]

Stráženie Chrámu2022-10-15T14:54:16+01:00

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť

Súc znovuzrodený a označený pečaťou Boha pre Deň Vykúpenia, ktorým je druhý príchod Ježiša Krista na zem, musíš poznať do hĺbky minimálne päť základných vecí o Dni Zmierenia. A áno, aj pôvod týchto právd v konkrétnych pasážach Písma. Obsahom lekcie je prednáška vo [...]

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť2022-09-27T18:19:06+01:00

Klikačka

Vítam vás, Bratia a Sestry v Kristovi pri tomto veselom a bohatom opakovaní všetkého, čo ste v lekciách aj LIVE kurzoch počuli, videli, čítali a čo ste sa učili a napriek tomu možno aj ... nenaučili 🙂  Ničoho sa báť netreba, lebo vec [...]

Klikačka2022-09-19T10:05:55+01:00

Dva Druhy Svedkov

Súc znovuzrodení sme volaní byť svedkami Krista vo svete. Ale aby sme sa nimi mohli stať na slávu Boha, potrebujeme poznať a pochopiť Jeho učenie o svedkoch a svedectve. Aj tých, ktorých máme v sebe samých.... Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. [...]

Dva Druhy Svedkov2022-09-08T09:24:19+01:00

Zrelá Duchovnosť

Čo to znamená byť duchovne zrelý? A čo obnáša stať sa duchovne zrelým? Trvá to roky ako v prípade telesného života, alebo je to iné? Perlička je cestou do hlbín duchovnej zrelosti v praktickom svetle náuky Slova. Ovocie? Ešte aj výchova detí bude [...]

Zrelá Duchovnosť2022-11-17T10:29:49+01:00
Go to Top