PRL subcategory.

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť

Súc znovuzrodený a označený pečaťou Boha pre Deň Vykúpenia, ktorým je druhý príchod Ježiša Krista na zem, musíš poznať do hĺbky minimálne päť základných vecí o Dni Zmierenia. A áno, aj pôvod týchto právd v konkrétnych pasážach Písma. Obsahom lekcie je prednáška vo [...]

Čo Kresťan o Dni Zmierenia Musí Vedieť2022-09-27T18:19:06+01:00

Klikačka

Vítam vás, Bratia a Sestry v Kristovi pri tomto veselom a bohatom opakovaní všetkého, čo ste v lekciách aj LIVE kurzoch počuli, videli, čítali a čo ste sa učili a napriek tomu možno aj ... nenaučili 🙂  Ničoho sa báť netreba, lebo vec [...]

Klikačka2022-09-19T10:05:55+01:00

Dva Druhy Svedkov

Súc znovuzrodení sme volaní byť svedkami Krista vo svete. Ale aby sme sa nimi mohli stať na slávu Boha, potrebujeme poznať a pochopiť Jeho učenie o svedkoch a svedectve. Aj tých, ktorých máme v sebe samých.... Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. [...]

Dva Druhy Svedkov2022-09-08T09:24:19+01:00

Zrelá Duchovnosť

Čo to znamená byť duchovne zrelý? A čo obnáša stať sa duchovne zrelým? Trvá to roky ako v prípade telesného života, alebo je to iné? Perlička je cestou do hlbín duchovnej zrelosti v praktickom svetle náuky Slova. Ovocie? Ešte aj výchova detí bude [...]

Zrelá Duchovnosť2022-09-09T08:36:34+01:00

Snaha o Dokonalosť

Pri znovuzrodení sa stávame Kristovými kráľmi aj kňazmi. A čoby kňazom je nám prikázané prinášať Bohu nielen dokonalé obety, ale aj my sami musíme byť v momente ich prinášania prijateľní Bohu. Ak takí nie sme, naša osobná neprijateľnosť doslova znehodnocuje prinášanú obetu. A [...]

Snaha o Dokonalosť2022-08-11T06:39:22+01:00

Boží Služobník

Aj teba už napadla otázka: Kto je to vlastne ten Boží Služobník? A podľa čoho vieme, kto je ním naozaj a kto sa zaň len "prezlieka"? Perlička je určená špeciálne všetkým znovuzrodeným Bratom a Sestrám v Kristovi, ktorí rastú do dospelosti v Kristovi [...]

Boží Služobník2022-08-11T06:39:54+01:00
Go to Top