PRL subcategory.

Vyhradený Obsah

Čo znamená mŕtvola? Čo je to telesný zvyšok, ktorý náš rituálne poškvrňuje? Táto lekcia obsahuje učenie o rituálnej nečistote poškvrnením sa mŕtvolou pre znovuzrodených. Učenie obsahuje prorocký pohľad na transplantácie, exhumácie mŕtvych a ďalšie spôsoby znečistenia. Obsahom lekcie BUDE prednáška vo forme [...]

Vyhradený Obsah2024-04-19T05:50:08+01:00

Vyhradený Obsah

Detailné, biblické učenie o dare jazykov a jeho aktivácii. Lebo porozumenie a aktivácia daru jazykov ako základu a aj všetkých ostatných darov, sú pre náš modlitbový život nesmierne dôležité. Perlička je pomôckou v prvom rade pre tvoju komunikáciu s Bohom. Ale zodpovedá aj [...]

Vyhradený Obsah2023-11-08T14:10:16+01:00

Vyhradený Obsah

Nie je soľ ako soľ. Rozhovor s Bohom o príspevku zvanom 2% z daní. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL019). [...]

Vyhradený Obsah2023-10-19T12:36:48+01:00

Vyhradený Obsah

Vieš, že Boh nechce, aby sme chodili k zubárom? A veríš, že aj zubný kaz je spôsob, ako k nám Všemohúci hovorí? Táto perlička svedectvom o zjavenej pravde o skutočnej "zúbkovej víle", t.j. náuke Písma, o ktorej väčšina netuší. Aby si vedel, že [...]

Vyhradený Obsah2023-10-03T07:10:00+01:00

Vyhradený Obsah

Všetci veriaci jasajú, keď počujú kázanie o mocných Božích zbraniach nášho boja. Ale odpovedz si úprimne: Koľké z nich skutočne poznáš? A koľké z nich vieš aj používať? Toto učenie ich obsahuje DVADSAŤ a vôbec netvrdím, že ich v ňom menujem všetky. Iba [...]

Vyhradený Obsah2023-09-20T16:24:41+01:00

Vyhradený Obsah

Figovník v Rajskej Záhrade, figovník bez vocia, prekliaty figovník... Je znamením proroctva, ktoré sa práve napĺňa. O čom sú všetky podobenstvá, ktoré ho spomínajú a prečo je to dôležité DNES, sa dozvieš v lekcii. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:35:24+01:00

Vyhradený Obsah

Každý znovuzrodený je Božia roľa a Božia stavba. Iste. Ale vedieť len to, je príliš málo, lebo nepriateľ už pôsobí, aby naše dielo utrpelo škodu a my sme sa zachránili len ako cez oheň. Aby naše dielo nevyšlo nazmar, poslal nám Boh svoje [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:36:02+01:00

Vyhradený Obsah

Proroci Boha boli ľudia ako my. Ale úplne všetko v nich, na nich, aj okolo nich bolo duchovné a táto duchovnosť z nich doslova vyžarovala ako teplo zo slnka. Odev a obuv Božích prorokov je zjavením, ukrytom v ich odevoch: ťavia srsť, kožený [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:36:29+01:00

Vyhradený Obsah

Mnohí znovuzrodení Bratia a Sestry duchovne nerastú, alebo nemôžu rásť tak, ako by mali a mohli, lebo sa im po prvotnej skúsenosti spásy nedostáva praktickej náuky Slova, obsiahnutej v príkaze Pána z Mt 28:19-20. Preto, že aj ak o nej vedia, neučia ju, [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:36:49+01:00

Vyhradený Obsah

Možno si otvoril dvere démonom. Hoci démoni znovuzrodených Kresťanov posadnúť nemôžu, zraniteľnými voči démonickému vplyvu aj oni byť môžu. V tomto dvojdielnom učení odhalíš štyri otvorené dvere démonom. Je najvyšší čas spoznať ich a zatvoriť ich pred démonmi raz a navždy. Obsahom [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:38:21+01:00

Vyhradený Obsah

Žijeme posledné časy a falošných kultov a spoločenstiev veriacich je ako maku. A nielen medzi veriacicmi v Krista. Ale keď Ježiš varoval svojich učeníkov pred falošnými prorokmi a mesiášmi, nehovoril len o budúcich podvodníkoch z radu nominálnych kresťanov. Jeho výstraha je adresovaná aj [...]

Vyhradený Obsah2023-09-14T17:38:54+01:00
Go to Top