PRL subcategory.

APL – Rozlišuj Kňazstvo

Vieš, čo znamená byť kňazom v Kristovi, t.j. byť Kristov kňaz? Súc Kristovými kňazmi, sme povinní rozlišovať zdroj, povolanie, podstatu, prejav, pôsobenie aj následky Božieho a falošného kňazstva na kňazstvo samo, na Boží ľud a na celé Božie stvorenie. Obsahom lekcie je [...]

APL – Rozlišuj Kňazstvo2022-05-21T08:41:33+01:00

APL – Sedem Dní Stvorenia

Obsah Genezis 1, o ktorom sa ľudstvo nikdy nemalo dozvedieť. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL007). Zápis do nej [...]

APL – Sedem Dní Stvorenia2022-05-21T05:10:39+01:00

PRL – Ospravedlnenie za Mŕtvych

Jedni sa dnes namiesto mŕtvych pred Bohom ospravedlňujú. Iní sa za nich dávajú krstiť, čím v ich životoch pôsobí smrť a nie život. A ďalší žiadajú nezmyselné reštitúcie tam, kde na ne práva niet. A kde toto právo na reštitúciu je, tam ho drvivá [...]

PRL – Ospravedlnenie za Mŕtvych2022-05-21T05:09:49+01:00

PRL – Snaha o Dokonalosť

Pri znovuzrodení sa stávame Kristovými kráľmi aj kňazmi. A čoby kňazom je nám prikázané prinášať Bohu nielen dokonalé obety, ale aj my sami musíme byť v momente ich prinášania prijateľní Bohu. Ak takí nie sme, naša osobná neprijateľnosť doslova znehodnocuje prinášanú obetu. A [...]

PRL – Snaha o Dokonalosť2022-05-21T05:11:51+01:00

PRL – Boží Služobník

Aj teba už napadla otázka: Kto je to vlastne ten Boží Služobník? A podľa čoho vieme, kto je ním naozaj a kto sa zaň len "prezlieka"? Perlička je určená špeciálne všetkým znovuzrodeným Bratom a Sestrám v Kristovi, ktorí rastú do dospelosti v Kristovi [...]

PRL – Boží Služobník2022-05-15T11:09:36+01:00

PRL – Päť úrovní duše

Väčšina z nás si neuvedomuje nádherný a nadprirodzený fakt, že čoby ľudia nie sme, iba človek, ale vzácne, Kristovou Krvou vykúpené duše v tele. Naše duše sú nadprirodzené a ako takým je im umožnený rast rovnako, ako je možný aj našim fyzickým telám. [...]

PRL – Päť úrovní duše2022-05-21T05:12:45+01:00

APL – Desať Rohov

Každý kto študuje Sväté Písmo vie, že žiadne slovíčko, ktoré nám Boh v Zákone odovzdal, nie je náhodné ani zbytočné. Boh svoje Slovo vysvetľuje sám. A sám nás učí aj dôvod a význam učenia o desiatich rohoch proroctva, ktoré je obsahom 6. aj [...]

APL – Desať Rohov2022-05-21T05:13:13+01:00

APL – Kovy a ich Lesk

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, a aj hviezda sa od hviezdy líši jasom. Z toho vyplýva, že ak je dôležitá odlišnosť jasu, potom je dôležitý aj jeho význam. A ten majú aj mince v mešcoch, aj socha z Nabuchodonozorovho sna v [...]

APL – Kovy a ich Lesk2022-05-21T05:13:36+01:00
Go to Top