PRL subcategory.

15 Životných Lekcií Kráľa Dávida

Odvážny bojovník, vášnivý muž. muž rodiny, verný Boží služobník a človek hlboko zasiahnutý svojím okolím, kráľ Dávid žil búrlivý a víťazný život. Bol praotcom kráľovskej dynastie vyvolenej Bohom, ale veľmi trpel pre spory, najmä zo strany svojich najbližších. Tu je pätnásť lekcií zo [...]

15 Životných Lekcií Kráľa Dávida2023-05-19T13:41:33+01:00

Rodičovstvo a My

My, rodičia, sa vo výchove detí často zameriavame na vznešené princípy. Ale keď samým sebe dovolíme aspoň raz sa nad našou výchovou dôkladne zamyslieť, zistíme, že niekedy sú „malé veci“ oveľa účinnejšími lekciami. A skôr, než naučíme naše deti aj tie najväčšie a [...]

Rodičovstvo a My2022-08-11T06:56:03+01:00

Neboj sa!

Dokonalá láska vyháňa strach a kto sa bojí, dokazuje, že nebol zdokonalený v Láske, čo znamená, že taký človek ešte dar Ducha Svätého neprijal. Tých, ktorí Ho prijali, Boh povzbudzuje v odvahe: "Neboj sa!", lebo  pre svoje deti naplánoval naozaj život úplne bez [...]

Neboj sa!2022-08-11T07:08:26+01:00

Preto Neochabujme

Na ceste viery mnohí strácajú zápal pre Krista, nádej a veľakrát aj odvahu a ani sami nevedia prečo. Najčastejšou príčinou je však ich vlastné srdce. Ale viac ti poviem v perličke. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po [...]

Preto Neochabujme2022-08-11T07:08:55+01:00

Ako milovať Boha

Ako sa miluje Boh? Zachovávaním Jeho prikázaní. To sú tie, ktoré väčšina ľudí vôbec nepozná. A to napriek tomu, že sú to prikázania lásky voči Bohu a blížnemu. Pravdou však naďalej ostáva, že ak ich nepoznáme, ako je nám ich treba poznať, nemôžeme [...]

Ako milovať Boha2022-08-11T06:57:16+01:00

Počúvaj a Pochop

Čo je prekážkou, že toľkí dnes Božiemu Slovu nerozumejú a nechápu význam Ježišovho učenia, aj keď Písmo už nejaký čas študujú, alebo sa s Ním aj modlia?  Odpoveď aj východisko z labyrintu nepochopenia sa dozvieš v lekcii. Obsahom lekcie je prednáška vo forme [...]

Počúvaj a Pochop2022-10-03T12:16:32+01:00
Go to Top