PRL subcategory.

PRL – Rodičovstvo a My

My, rodičia, sa vo výchove detí často zameriavame na vznešené princípy. Ale keď samým sebe dovolíme aspoň raz sa nad našou výchovou dôkladne zamyslieť, zistíme, že niekedy sú „malé veci“ oveľa účinnejšími lekciami. A skôr, než naučíme naše deti aj tie najväčšie a [...]

PRL – Rodičovstvo a My2022-05-02T15:16:06+01:00

PRL – Neboj sa!

Dokonalá láska vyháňa strach a kto sa bojí, dokazuje, že nebol zdokonalený v Láske, čo znamená, že taký človek ešte dar Ducha Svätého neprijal. Tých, ktorí Ho prijali, Boh povzbudzuje v odvahe: "Neboj sa!", lebo  pre svoje deti naplánoval naozaj život úplne bez [...]

PRL – Neboj sa!2022-05-02T15:29:01+01:00

PRL – Preto Neochabujme

Na ceste viery mnohí strácajú zápal pre Krista, nádej a veľakrát aj odvahu a ani sami nevedia prečo. Najčastejšou príčinou je však ich vlastné srdce. Ale viac ti poviem v perličke. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po [...]

PRL – Preto Neochabujme2022-05-02T15:31:13+01:00

PRL – Neboj sa hovoriť s Bohom

Veľa ľudí prežíva až paralyzujúci strach, keď má hovoriť s Bohom. Iní sa mučia predstavou z naučeného zlozvyku modliť sa podľa daného návodu, schémy atď. Nič z toho nie je ani potrebné, ani prospešné. Aby si vzťah s Bohom mohol prežívať slobodne, nie [...]

PRL – Neboj sa hovoriť s Bohom2022-05-02T15:32:44+01:00

PRL – Nájdení v Láske

Už si sa niekedy zamýšľal, ako je možné, že existujú ľudia, ktorí sú do Boha zamilovaní? Sú to fanatici, alebo je za tým niečo iné? Je možné Boha milovať tak, že človek už akoby na nič iné, na nič pozemské nemyslel? Túžiš byť [...]

PRL – Nájdení v Láske2022-05-02T15:33:36+01:00

PRL – Ako milovať Boha

Ako sa miluje Boh? Zachovávaním Jeho prikázaní. To sú tie, ktoré väčšina ľudí vôbec nepozná. A to napriek tomu, že sú to prikázania lásky voči Bohu a blížnemu. Pravdou však naďalej ostáva, že ak ich nepoznáme, ako je nám ich treba poznať, nemôžeme [...]

PRL – Ako milovať Boha2022-05-02T15:34:02+01:00

PRL – Počúvaj a pochop

Čo je prekážkou, že toľkí dnes Božiemu Slovu nerozumejú a nechápu význam Ježišovho učenia, aj keď Písmo už nejaký čas študujú, alebo sa s Ním aj modlia?  Odpoveď aj východisko z labyrintu nepochopenia sa dozvieš v lekcii. Obsahom lekcie je prednáška vo forme [...]

PRL – Počúvaj a pochop2022-05-02T15:35:07+01:00

PRL – Neboj sa rečí ľudí

Táto malá perla Božej múdrosti je v skutočnosti veľmi šťavnatým steakom práve pre teba, ktorý prežívaš rozličné formy strachu, či obáv z ľudí okolo seba, zo spoločenstva, či kolektívu v zamestnaní. A možno ten strach zažívaš zvlášť preto, že si práve uveril pravde [...]

PRL – Neboj sa rečí ľudí2022-05-02T15:35:21+01:00
Go to Top