PRL subcategory.

PRL – Požehnanie Detí

V našich ústach je moc darovať život, aj moc ho zničiť. Požehnania život dávajú a chránia: predovšetkým ten duchovný - večný. Ale aj telesný a Božou vôľou je aby naše deti prijali Božie Kráľovstvo a žili naveky. A ako všetko ostatné, aj požehnanie [...]

PRL – Požehnanie Detí2022-05-19T16:50:37+01:00

PRL – Moc Kristovej Krvi

Pre všetkých, ktorí poslúchli príkaz Boha BYŤ Znovuzrodený a žijú pokánie, lebo chcú dar Ducha Svätého a skrze Neho Večný Život prijať nie naoko, ale NAOZAJ. A pre tých, ktorí Ho prijali, aby vedeli, Koho aj Čo všetko prijali. Obsahom perličky sú DVE [...]

PRL – Moc Kristovej Krvi2022-05-19T04:58:22+01:00

PRL – Pesach a Sviatok Chleba Prechodu

Bohom prikázané Sviatky Pánovho Prechodu a Chleba Prechodu nasledujú síce ihneď po sebe, ale väčšina tzv.veriacich ani len netuší, o čom naozaj sú. A netušia ani čím nie sú, ani aký obrovský význam majú pre nás, Kresťanov z Pohanov. A ani to, že [...]

PRL – Pesach a Sviatok Chleba Prechodu2022-05-19T04:58:40+01:00

PRL – Vianoce

Poznáš skutočný pôvod vianoc? Naozaj poznáš Božie Slovo a učenie Najvyššieho o tejto ľudskej tradícii? Vieš, čo Biblia hovorí o jednotlivých úkonoch tejto tradície a ako na ne hľadí sám Boh? A ozaj, vieš, prečo v prvotnej Cirkvi nikdy slávené neboli práve preto, [...]

PRL – Vianoce2022-05-19T16:49:55+01:00

PRL – Deň Zmierenia

Deň Zmierenia. Najdôležitejší a najsvätejší sviatok, prikázaný Bohom sláviť ho po všetky pokolenia na zemi. Boh nás varuje, že spomedzi Božieho ľudu vyhubí každú dušu v prípade, ktorá tento sviatok sláviť nebude. Aby si vyhubený nebol ani ty, ani tvoji najbližší, a aby [...]

PRL – Deň Zmierenia2022-05-19T04:59:30+01:00

PRL – Sabat či NIE sabat?

Slávenie Sabatu v dnešných časoch je kameňom úrazu drvivej väčšiny Kresťanov a falošné kresťanstvo sa svojou manifestáciou soboty Bohu rúha a ani o tom nevie. Netušiac, čo Boh o sabate učí a prikazuje, ľud tento nie zasväcuje, ale znesväcuje, čím sa sám zbavuje [...]

PRL – Sabat či NIE sabat?2022-05-19T04:59:21+01:00
Go to Top