PRL subcategory.

Maces kvíz

Blíži sa tohtoročný Pesach a tak je načase oprášiť si vedomosti o tomto sviatku malým kvízom. Kvíz je bezplatný. Stačí sa doň prihlásiť emailom na info@hlaszpuste.com. Obsah kurzu

Maces kvíz2024-04-03T04:02:49+01:00

Vyhradený Obsah

Obetovanie Bohu je staré ako ľudstvo samo. Ale človek sa to nenaučil sám. Boh to človeka musel naučiť. A už prvá lekcia mala horkú chuť. Potom prišli časy Izraela v púšti a s nimi Bohom prikázané obety zmluvy. Ale dnes žijeme časy konca [...]

Vyhradený Obsah2024-02-29T04:50:34+01:00

Vyhradený Obsah

Všetci v Kristovi očakávame aj DRUHÝ Boží sviatok tohto roka − Sviatok Nekvasených Chlebov. Aj tento sviatok je PRÍSTUPNÝ LEN PRE BOŽÍ ĽUD ZMLUVY, t. j. OBREZANÝCH SRDCOM   Ďalší, Bohom určený čas s nami na Zemi, sa pred Ním nemôžeme ukázať s prázdnymi [...]

Vyhradený Obsah2024-03-26T13:34:56+01:00

Vyhradený Obsah

Všetci − Veriaci medzi nami, ako aj už znovuzrodení Bratia a Sestry v Kristovi, − očakávame prvý Boží sviatok tohto roka − Pánov PRECHOD. Tento sviatok je PRÍSTUPNÝ LEN PRE ČLENOV KRISTOVEJ DOMÁCNOSTI, OBREZANÝCH SRDCOM   A ako vieme, v žiaden Bohom určený čas s [...]

Vyhradený Obsah2024-03-26T13:44:35+01:00

Vyhradený Obsah

Prečo je nám prikázané slávť Ôsmy Deň Spoločenstva? A aký súvis má so sviatkom Sukkot a nami? Shemini Atzeret je samostatný slávnostný deň, prečo? Dozvieš sa v Perličke. Obsahom lekcie bude prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška JE V PRÍPRAVE a bude prístupná [...]

Vyhradený Obsah2023-10-01T14:51:23+01:00

Vyhradený Obsah

Slovo, ktoré nám dal Pán vo sviatok Sukkot, aby nám zjavil v čom spočíva skutočná, nebeská aj anjelská radosť Veriacich Židov aj Kresťanov - skutočná radosť Božieho Kráľovstva. Obsahom nahrávky je Slovo dané pre Sviatok Sukkot. Bude prístupné až v deň Sviatku, po [...]

Vyhradený Obsah2023-10-01T13:06:19+01:00

Vyhradený Obsah

Posledný sviatok civilného roka a tretí výročný sviatok, zvaný aj Chag HaAsif v ktorý sa všetci Boží Synovia musia ukázať pred Pánom podľa celkom špecifických pravidiel. Prečo? Perlička je učením o prorockom čase, v ktorý je zarmucovanie Ducha Svätého hriechom s nebezpečenstvom straty [...]

Vyhradený Obsah2023-09-29T13:13:14+01:00

Vyhradený Obsah

Obsahom tejto audionahrávky je Pánovo Slovo zo sviatku Rosh Hashanah a je určené všetkým jeho účastníkom. Odkaz Božieho Slova je NEPREDAJNÝ. Prednáška je prístupná všetkým účastníkom slávenia Rosh HaShanah na požiadanie. Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli. Obsah kurzu [...]

Vyhradený Obsah2023-09-29T08:09:13+01:00

Vyhradený Obsah

Rosh Hashanah, Deň Trúbenia, Sviatok Poľníc, Nový rok. Ďalší z Bohom prikázaných sviatkov so zvláštnym rituálom nádherného obsahu s večnou platnosťou. Obsahom perličky je prednáška vo forme audio-streamingu a je prístupná po zápise emailom a úhrade školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 [...]

Vyhradený Obsah2023-08-25T07:00:11+01:00

Požehnanie Detí

V našich ústach je moc darovať život, aj moc ho zničiť. Požehnania život dávajú a chránia: predovšetkým ten duchovný - večný. Ale aj telesný a Božou vôľou je aby naše deti prijali Božie Kráľovstvo a žili naveky. A ako všetko ostatné, aj požehnanie [...]

Požehnanie Detí2022-08-11T08:11:32+01:00
Go to Top