PRL subcategory.

Vyhradený Obsah

Posledný sviatok civilného roka a tretí výročný sviatok, zvaný aj Chag HaAsif v ktorý sa všetci Boží Synovia musia ukázať pred Pánom podľa celkom špecifických pravidiel. Prečo? Perlička na spôsob spoločnej INDI lekcie je učenie o prorockom čase, v ktorý je zarmucovanie Ducha [...]

Vyhradený Obsah2023-09-27T09:04:49+01:00

Vyhradený Obsah

Obsahom tejto audionahrávky je Pánovo Slovo zo sviatku Rosh Hashanah a je určené všetkým jeho účastníkom. Odkaz Božieho Slova je NEPREDAJNÝ. Prednáška je prístupná všetkým účastníkom slávenia Rosh HaShanah na požiadanie. Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli. Obsah kurzu [...]

Vyhradený Obsah2023-09-17T09:03:12+01:00

Vyhradený Obsah

Rosh Hashanah, Deň Trúbenia, Sviatok Poľníc, Nový rok. Ďalší z Bohom prikázaných sviatkov so zvláštnym rituálom nádherného obsahu s večnou platnosťou. Obsahom perličky je prednáška vo forme audio-streamingu a je prístupná po zápise emailom a úhrade školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 [...]

Vyhradený Obsah2023-08-25T07:00:11+01:00

Požehnanie Detí

V našich ústach je moc darovať život, aj moc ho zničiť. Požehnania život dávajú a chránia: predovšetkým ten duchovný - večný. Ale aj telesný a Božou vôľou je aby naše deti prijali Božie Kráľovstvo a žili naveky. A ako všetko ostatné, aj požehnanie [...]

Požehnanie Detí2022-08-11T08:11:32+01:00

Moc Kristovej Krvi

Pre všetkých, ktorí poslúchli príkaz Boha BYŤ Znovuzrodený a žijú pokánie, lebo chcú dar Ducha Svätého a skrze Neho Večný Život prijať nie naoko, ale NAOZAJ. A pre tých, ktorí Ho prijali, aby vedeli, Koho aj Čo všetko prijali. Obsahom perličky sú DVE [...]

Moc Kristovej Krvi2022-08-11T07:21:22+01:00

Deň Zmierenia

Deň Zmierenia. Najdôležitejší a najsvätejší sviatok, prikázaný Bohom sláviť ho po všetky pokolenia na zemi. Boh nás varuje, že spomedzi Božieho ľudu vyhubí každú dušu v prípade, ktorá tento sviatok sláviť nebude. Aby si vyhubený nebol ani ty, ani tvoji najbližší, a aby [...]

Deň Zmierenia2022-08-11T08:28:22+01:00

Sabat či NIE sabat?

Slávenie Sabatu v dnešných časoch je kameňom úrazu drvivej väčšiny Kresťanov a falošné kresťanstvo sa svojou manifestáciou soboty Bohu rúha a ani o tom nevie. Netušiac, čo Boh o sabate učí a prikazuje, ľud tento nie zasväcuje, ale znesväcuje, čím sa sám zbavuje [...]

Sabat či NIE sabat?2022-08-11T11:06:12+01:00
Go to Top