PRL subcategory.

Moc Kristovej Krvi

Pre všetkých, ktorí poslúchli príkaz Boha BYŤ Znovuzrodený a žijú pokánie, lebo chcú dar Ducha Svätého a skrze Neho Večný Život prijať nie naoko, ale NAOZAJ. A pre tých, ktorí Ho prijali, aby vedeli, Koho aj Čo všetko prijali. Obsahom perličky sú DVE [...]

Moc Kristovej Krvi2022-08-11T07:21:22+01:00

Vyhradený Obsah

Deň Zmierenia. Najdôležitejší a najsvätejší sviatok, prikázaný Bohom sláviť ho po všetky pokolenia na zemi. Boh nás varuje, že spomedzi Božieho ľudu vyhubí každú dušu v prípade, ktorá tento sviatok sláviť nebude. Aby si vyhubený nebol ani ty, ani tvoji najbližší, a aby [...]

Vyhradený Obsah2023-09-30T17:59:24+01:00

Sabat či NIE sabat?

Slávenie Sabatu v dnešných časoch je kameňom úrazu drvivej väčšiny Kresťanov a falošné kresťanstvo sa svojou manifestáciou soboty Bohu rúha a ani o tom nevie. Netušiac, čo Boh o sabate učí a prikazuje, ľud tento nie zasväcuje, ale znesväcuje, čím sa sám zbavuje [...]

Sabat či NIE sabat?2022-08-11T11:06:12+01:00
Go to Top