PRL subcategory.

Lekcie Bolesti

Bolesť duše sa v živote nevyhýba nikomu. Ani tým najsilnejším vo viere, ani tým, ktorí sú k Bohu najbližie. Ale nie každý si všimne a naučí sa lekcie, ktoré nás bolesť duše učí. O nich je táto perlička. Obsahom lekcie je prednáška vo [...]

Lekcie Bolesti2023-12-03T10:30:42+01:00

O Požičiavaní

Je pravda, čo sa hovorí: "Ak niekomu niečo požičiaš, nečakaj to dostať späť?" Je toto obsahom Božej náuky o požičiavaní? Aj ja sa ťa opýtam: A vieš ty, duša, čo Boh o požičiavaní naozaj učí? A vieš, čo požičiavanie vecí našim blížnym učí [...]

O Požičiavaní2023-09-14T17:37:56+01:00

Zrkadlový Vzťah

Ako človek koná, tak Boh reaguje. Už ťa niekedy napadlo, že to, čo práve prežívaš, alebo zdĺhavosť Božej odpovede na tvoju prosbu, je doslovným odrazom tvojho správania sa voči Nemu? Dovoľ mi vydať tu svedectvo o tom, ako to Boh učil mňa a [...]

Zrkadlový Vzťah2023-05-15T20:19:38+01:00

Nakoniec

Už ťa napadlo, čo nás faraónove a Jozefove sny učia o nás? Akú pravdu zjavujú o tom, akí duchovne naozaj sme a akú budúcnosť si zotrvávaním vo svojej predstave o viere a jej prežívaní naozaj sami pripravujeme? Skús a presvedč sa, akú mocnú [...]

Nakoniec2022-12-22T17:50:37+01:00

Vlna a Ľan

Čo je také zvláštne na vlne a ľane, že nám Boh ohľadom oboch ukladá príkazy a zákazy? A čo tento príkaz z Levitika a Deuteronómia hovorí nám - generácii posledných čias? Dozvieš sa v Perličke. Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. [...]

Vlna a Ľan2022-08-11T07:17:03+01:00

Varené v Mlieku

Mlieko má, čoby Biblický symbol, viacnásobný význam. Na jednej strane zjavuje požehnanie a prosperitu, na druhej hriech krutosti. A ani tu to nekončí. Ver mi, z tohto mileka si ešte nikdy nepil, ani syra si z neho nejedol. Ale po jeho prijatí pochopíš, [...]

Varené v Mlieku2022-08-11T07:19:47+01:00
Go to Top