PRL subcategory.

Nepochopené Bohatstvo

Materiálne bohatstvo jedných pohoršuje, iných inšpiruje. Ale pravdou zostáva, že - a zdôrazňujem materiálne bohatstvo,- je vo svojej podstate väčšinou absolútne nepochopené a preto nemôže byť väčšinou ani prijaté. Boh ho však chce dať naozaj každému, lebo je potrebné. Obsahom lekcie je prednáška [...]

Nepochopené Bohatstvo2022-08-11T07:19:13+01:00

Ženská (?) Vec

Už celé tisícročia počúvajú ženy príkazy otcov, manželov a kazateľov o poslušnosti  ženy manželovi. Ale na mieste je otázka: Odkiaľ ten prehnaný dôraz na poslušnosť žien? Lebo takéto kázne devastujú vzťah s Bohom, aj medzi manželmi. Ježiš to nikdy nerobil a ani Jeho [...]

Ženská (?) Vec2022-08-11T07:22:47+01:00

Lekcie Viery

Abrahám, Mojžiš, aj Pavol nás učia nesmierne cenné lekcie viery. Ale je tu ešte lekcia, z ktorej sa dá v krátkom čase naučiť, čo v iných nenájdeme. A túto varovnú lekciu viery nás Pán učí skrze Lota. Obsahom lekcie je prednáška vo forme [...]

Lekcie Viery2022-08-11T07:24:24+01:00

O Priateľstve

Priateľstvo je neuveriteľne vzácna devíza a zvlášť v týchto posledných časoch. Tým najvzácnejším je nepopierateľne a jednoznačne priateľstvo s Bohom, preto si nerob priateľov z tých, s ktorými ti je dobre. Nájdi si priateľov, ktorí ťa prinútia zdvihnúť sa - ako Ježiš. Nech [...]

O Priateľstve2022-08-11T08:05:52+01:00

Božia Bázeň

Božia Bázeň je nielen počiatkom múdrosti, ale aj jedným z darov Ducha Svätého. Fakt, že veriaci o nej vedia smutne málo, im bráni vyrásť do služby Božieho hovorcu. Istú formu bázne však Boh prikazuje rodičom učiť deti už od kolísky. Ale ak jej [...]

Božia Bázeň2022-08-11T08:06:32+01:00
Go to Top