RPT – Pokánie, jeho Skutky a Ovocie

Dovoľ mi opýtať sa: Máš biblické poznanie o pokání? Vieš ako sa robí? A poznáš jeho ovocie? Poznáš duchovné aj fyzické následky nekajúcnosti? Ak si hoc len na jedinú otázku odpovedal záporne, potom aj tebe toto poznanie učenia Písma o pokání chýba. [...]

RPT – Pokánie, jeho Skutky a Ovocie2022-06-14T08:14:31+01:00

RIP – Dve Doktríny

Prvé, nezabudnuteľné a neopakovateľné učenie Dvoch Doktrín: o Vzkriesení Mŕtvych a Poslednom Súde. Je náhla smrť človeka, či dieťaťa v poriadku? Čo sa deje s dušou po smrti tela? Ako bude prebiehať Vzkriesenie Mŕtvych? Môžem to ovplyvniť? Čo je to Peklo? Aká [...]

RIP – Dve Doktríny2022-06-20T05:42:45+01:00

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 3

Tretia časť učenia o pravom pôvode a charaktere najobávanejšieho a najmilovanejšieho Rabína, Majstra a Učiteľa, Spasiteľa Ježiša Krista. Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 32022-04-25T14:39:52+01:00

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 2

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je druhá časť učenia o pravom pôvode a [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 22022-04-25T14:39:04+01:00

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 1

Jednoduchí ľudia ho milovali, Veľkňazi a Farizeji mu závideli a spolu so Zákonníkmi ho nenávideli a báli sa Ho zároveň. A ten istý problém majú aj tí dnešní. Kým ale bol Ježiš naozaj? Toto je prvá časť učenia o pravom pôvode a [...]

ZUJK – Život a Učenie Ježiša Krista 12022-04-25T14:40:10+01:00

FTH – Viera

Tento vskutku zjavujúci kurz je treťou Kristovou doktrínou. Je vstupnou bránou do duchovného života a je určený všetkým hladným a smädným po Pravde a Spravodlivosti, aj osobnom stretnutí sa s Kristom. Bohaté učenie biblických právd o viere a jej pôsobení a moci [...]

FTH – Viera2022-06-14T08:15:45+01:00

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias

Tento fantastický kurz poskytuje učenie o krstoch a o vkladaní rúk, čo znamená náuku 4.a 5. Kristovej Doktríny a náuku pre prípravu na splnenie Kristovho príkazu BYŤ Znovuzrodený. Okrem toho získa študent prehľad tém biblickej náuky pravého kresťanstva posledných čias. Kresťania posledných [...]

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias2022-06-14T08:17:33+01:00
Go to Top