AAM – Finančné Know-How

Prvý, kompaktný a prorocký kurz, ktorého obsahom je biblické finančné vzdelanie Božích Detí. Skutočnou príčinou chudoby a zvyšovania daní je totiž práve biblická finančná negramotnosť. Tvoja finančná situácia je však v Božích, nie tvojich rukách, ani v rukách ľudí a správcov krajín. Kurz je odpoveďou na každú otázku ohľadne financií, aby si na základe Božieho poznania nie živoril, ale prosperoval a žil.

Obsahom kurzu je podrobná a praktická štúdia prikázania lásky. Kurz obsahuje 10 audio lekcií, t.j. prednášky fomou audio-streamingu, poznámky v PDF formáte na stiahnutie a 11 kvízov. Je prístupný po prihlásení a úhrade školného (111,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: AAM). V prípade záujmu odošlite email kliknutím na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz