APL – Deň Kriku či Výbuchu

Jeden z najdôležitejších Božích sviatkov prikázaných Synom Izraela, ktorý sú povinní dodržiavať všetci: tak Židia zo Židov, ako aj Židia z Pohanov. Dôvod prečo a súvis tohto sviatku s učením proroctva posledných čias a ako ho sláviť uprostred jeho naplnenia je obsahom tejto druhej časti doplnkového učenia 14.lekcie.

V PRÍPRAVE

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu, ktorá je rozšírením prorockého poznania kurzu Kniha Proroka Daniela, špecificky L.14, na ktorú je viazaná. Preto je na požiadanie prístupná a aktivovaná špecificky počas štúdia KPD.L14, po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: APL014). Mimo štúdia KPD.L14 je nepredajná. Ďakujeme za porozumenie.