APL – Kovy a ich Lesk v Biblii

Nie je všetko zlato, čo sa blyští, a aj hviezda sa od hviezdy líši jasom. Z toho vyplýva, že ak je dôležitá odlišnosť jasu, potom je dôležitý aj jeho význam. A ten majú aj mince, aj socha z Nabuchodonozorovho sna v 3.lekcii…

V PRÍPRAVE

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu, ktorá je obohatením a je viazaná na kurz KPD.L3. Preto je prístupná len vrámci štúdia kurzu KPD, po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: APL003). Mimo KPD.L3 kurzu je nepredajná. Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.