APL – Lastúry a Ríša Zla

Prečo Boh stvoril Zlo? A ako ono slúži Bohu a nám? Táto lekcia je úvodom do poznania o stvorení Zla a jeho významu pre nás v našich posledných časoch.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL005). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.