APL – Proroctvá Čísla 4

Tajomstvo proroctiev, ukrytých vo významoch biblických čísel je nádherné a hlboké ako Božia Múdrosť sama. A to, ktoré sa týka čísla 4 je také tiež. Ibaže toto číslo má ešte jeden aspekt navyše, ktoré iné nemajú. Boh je jednoducho neuveriteľné Tajomstvo, ktoré miluje byť odhaľované.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Táto doplnková prorocká lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL001). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz