APL – Desať Rohov

Každý kto študuje Sväté Písmo vie, že žiadne slovíčko, ktoré nám Boh v Zákone odovzdal, nie je náhodné ani zbytočné. Boh svoje Slovo vysvetľuje sám. A sám nás učí aj dôvod a význam učenia o desiatich rohoch Danielovho proroctva, ktoré je obsahom 6. aj 14. lekcie kurzu Daniel. Preto je Perlička prístupná len vrámci štúdia kurzu Daniel.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu, ktorá je obohatením a je viazaná na kurz KPD a na dĺžku trvania jeho 14.lekcie. Preto je prístupná len vrámci štúdia kurzu KPD, po zaplatení školného (10,00 € na účet: SK84 0200 0000 0045 9065 8459. Správa pre prijímateľa: APL003). Mimo KPD.L14 kurzu je nepredajná. Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz