APL – Sedem Dní Stvorenia

Obsah Genezis 1, o ktorom sa ľudstvo nikdy nemalo dozvedieť.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL007). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz