APL – Rozlišuj Kňazstvo

Vieš, čo znamená byť kňazom v Kristovi, t.j. byť Kristov kňaz? Súc Kristovými kňazmi, sme povinní rozlišovať zdroj, povolanie, podstatu, prejav, pôsobenie aj následky Božieho a falošného kňazstva na kňazstvo samo, na Boží ľud a na celé Božie stvorenie.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Táto doplnková prorocká lekcia je prístupná len počas štúdia 1.lekcie kurzu ZJAVENIE 2; po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL005). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz