APL – Božia Ochrana

Ľudstvo je neodvratne v čase vstupu do naplnenia prooctva 5.poľnice. A hoci sú udalosti, ktoré nás čakajú naozaj desivé, Boh je stále ten istý včera, dnes a naveky. Stále chce spásu, nie záhubu duší a preto pre nás aj tu pripravil východisko. A to hneď na dvoch úrovniach.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (… na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL…). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz