APL – Naša Pravá Vlasť a Služba

APL V PRÍPRAVE

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL008). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.