GSL – Boh hovorí. Nauč sa počúvať.

Obsahom lekcie, je vyučovanie (nie nahrávka) o rozličných spôsoboch Božej komunikácie s nami. Kurz je prístupný pre serióznych záujemcov po poznanie Božieho Slova, po prevode poplatku na číslo účtu: BE27 0004 1337 2873 / BIC: BPOTBEB1. Zápis do kurzu je možný na požiadanie a to emailom na info@hlaszpuste.com.