WOG – Božie Slovo

Počuješ Boha, keď k tebe hovorí? Je naozaj pravdou, že Boh hovorí? Ak áno, prečo ho väčšina ľudí nepočuje? Kurz je odpoveďou pre hladných a smädných iba po Kristovi – Slove Večného Života. Slove, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami ako Učiteľ, Spasiteľ a Vykupiteľ Ježiš. Obsahuje vyčerpávajúce učenie Písma o spôsoboch, akými Boh k Svojmu ľudu hovorí, ale zodpovedá aj na otázky opačného charakteru: kto a prečo Boha počuť viac nebude, alebo Mu viac slúžiť ako kňaz Svätyne Svätých, aj prečo nemôže.

Obsahom kurzu, ktorý je v príprave, budú audioprednášky, kvízy, aj špeciíálne prekvapenie a bude prístupný po zaplatení školného. Zápis doň bude už onedlho možný emailom na info@hlaszpuste.com.