PRL – Čo je Spravodlivosť a Čo je Spása

Spravodlivosť a Spása nie sú to isté, ale väčšina veriacich ich vôbec nerozlišuje. Písmo napriek tomu obsahuje učenie o spravodlivosti a učenie o spáse. Postupnosť tu nie je náhodná a učí nás, že ak v živote nie je prítomná spravodlivosť,  na spásu možno zabudnúť. Tento princíp zjavuje základný problém manželstva.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353; so správou pre prijímateľa: PRL021). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.