DFY – Oslobodenie od Démonov – Teeneger

Teenegeri to dnes vôbec nemajú ľahké. Negatívnych vplyvov, ktoré na nich pôsobia je oveľa viac, než v časoch nás – ich rodičov. Táto výzva posledných čias si preto vyžaduje prostriedky primerané času konca. A preto rodičom teenegerov od 14 rokov prichádzame na pomoc týmto kurzom. Mladý človek sa tu – spolu s rodičmi – naučí o svojej existencii, čo dosiaľ netušil, a získa potrebné zručnosti v seba-pochopení a seba-ovládaní. Po skončení kurzu bude pripravený čeliť výzvam spoločnosti a duchovnej realite posledných čias.

Obsahom kurzu, ktorý JE V PRÍPRAVE, pozostávajúceho z deviatich lekcií, BUDE séria prednášok zameraných pre nácvik duchovného sebapoznania a sebaovládania veriacich teenegerov. Kurz bude prístupný ONLINE – takže je možné klásť priame otázky lektorovi po zaplatení školného. Podmienkou zápisu je mentálna vyspelosť teenegera a súhlas ako aj OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ aspo§ jedného RODIČA počas lekcií. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz