DT – Slová

Táto, v poradí piata kniha Starej Zmluvy, je napísaná vo forme rozlúčkového príhovoru Mojžiša k Deťom Izraela pred ich vstupom do Zasľúbenej zeme Kanaán. Ale jej duchovné poklady sú nadčasové a veľmi dôležité práve pre nás, generáciu posledných čias. Ty a ja potrebujeme jej múdrosť a vedenie Ducha už dnes, aby sme – tak ako Deti Izraela – aj my mohli vstúpiť do Zasľúbenej Zeme našej generácie – do Božieho Kráľovstva, ktoré prichádza.

Obsahom kurzu je podrobné a praktické štúdium knihy Deuteronómium, rozdelené na denné čítania a štúdium. Kurz bude prístupný po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: DT. Zápis do kurzu BUDE možný AŽ po jeho príprave.

Prihlásiť sa na tento kurz