EX – Mená

Obsahom kurzu je podrobná a praktická štúdia knihy Exodus, rozdelená na denné čítania a štúdium. Kurz je prístupný po zaplatení školného (55,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: EX. Zápis do kurzu je možný na požiadanie emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz