FBF2 – Zakázané Ovocie 2

Absolvoval si tento kurz LIVE? Dobre si spravil. Tento kurz je ešte o stupeň či dva vyššou úrovňou pre tých, ktorí majú uši na počúvanie.

Obsahuje detaily stvorenia, proroctiev, Zákona, prikázaní aj inštrukcií Jeho ľudu, ktoré si počul na jeho prvej úrovni. Je zrkadlom, exkurziou aj hĺbkovým ponorom do Kráľovského Zákona Slobody a jeho ovocia prosperity a večnosti. Ale aj do tajomstva zakázaného ovocia Temnoty, šialenstva novodobého “egypta” a mnohých ďalších, neslávnych miest, ktorých zakázané ovocie je nesmierne dôležité rozlišovať a vyhýbať sa mu práve dnes a nami — generáciou posledných čias.

*Je výzvou do riadneho samoštúdia Slova. A je tu aj možnosť zakúpiť si rovnomennú knihu.

Obsahom kurzu je 6 prednášok vo forme audio-streamingu a 6 kvízov. Je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (125 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: 4BDF). Kurz neobsahuje poznámky, ale je tu možnosť zakúpiť si k nemu rovnomennú knihu, ktorá nie je súčasťou kurzu. Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz