SVS – Svätostánok

Najvzrušujúcejšie a najobraznejšie pasáže knihy Exodu. Kurz ti ukáže Ježiša Krista vo svetle, v akom si Kráľa kráľov ešte nikdy nevidel. Toto poznanie ti pomôže pochopiť nielen dielo Ježiša Krista v Novom Zákone, ale aj proroctvá o našich časoch.

Obsahom kurzu, ktorý je momentálne v príprave budú mnohé zaujímavé audiolekcie. Kurz bude prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz