GNZ – Genezis – šesť dní obnovy zeme

Tento kurz je nielen súčasťou kurzu Desatoro, ale voľným pokračovaním učenia 4.Božieho prikázania. Je zameraný na hĺbkové pochopenie duchovného zmyslu a zámeru tohto špecifického prikázania, vo svetle prorockých udalostí posledných čias.

Kurz je v príprave a bude prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.