Hlásanie a Kázanie

Jedna odvážna duša sa raz spýtala: Aký je rozdiel medzi hlásaním a kázaním? Kedy mám hlásať a kedy kázať? A kedy robím oboje? Odpovede na otázky sú spracovaná do tejto INDI lekcie na počúvanie.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (xxx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: INDIxxx). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz