INC – Z Nespravodlivej Mamony Priateľ

Ďalšia, dodnes neučená a životne dôležitá pravda Písma pre každého v dnešných časoch: pre tých, ktorí poistenie, pôžičky a hypotéky uzákoňujú, pre tých, ktorí ich predávajú, aj pre tých, ktorí ich kupujú. Tí prví totiž netušia, čo za skazu nimi na seba a celú krajinu priťahujú. A ostatní netušia, ako sa nimi na sebazničení vlastnoručne podieľajú. Máš odvahu dovoliť Bohu naučiť ťa, ako si z nespravodlivej mamony urobiť priateľov?

Obsahom kurzu je audio prednáška na tému “Finančné nástroje dneška”. Kurz je prístupný po zápise doň a to emailom na info@hlaszpuste.com a zaplatení školného (35,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: INC).

Prihlásiť sa na tento kurz