ISC – Insekty – Hmyz

Tento rýchlokurz formou 2-hodinovej LIVE prezentácie je osviežením ponuky HZP zo strany evanjelizačného páru INTERCESSOR. Je šokujúci, zábavný, plný prekvapení, zvratov, bystrosti a poznania. 

Kurz je HOSŤUJÚCI, teda prístupný len dočasne a je vyučovaný IBA LIVE, po dohode s hosťujúcim lektorom. Budeš šokovaný, vyzývaný, prekvapovaný, informovaný a budovaný, ale nudiť sa v žiadnom prípade nebudeš. Výhodou je možnosť klásť priame otázky a dostať okamžitú odpoveď.

Podmienkou je pozorne si prečítať Genezis 1 a ochota aj aktívna spolupráca s lektorom počas kurzu. Kurz je vhodný pre každého: žiadne biblické, ani náboženské vzdelanie sa nevyžaduje.

Obsahom kurzu je prednáška vo forme audio-streamingu a je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (55,00 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353, so správou pre prijímateľa: ISC). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Táto prezentácia je NEPREDAJNÁ.

kurz ended