ISC2 – Hmyz 2

HOSŤUJÚCI, 2-dňový kurz z dielne INTERCESSOR ponúka výuku ŠTYROCH úrovní BIBLICKEJ náuky pre každý kurz a ako základ používa kurz Hmyz Level 1.

Budeš šokovaný, vyzývaný, prekvapovaný, informovaný a budovaný, ale nudiť sa v žiadnom prípade nebudeš. Výhodou je možnosť klásť priame otázky a dostať okamžitú odpoveď. Žiadne extra biblické, ani náboženské vzdelanie sa nevyžaduje. Podmienkou je absolvovaný LEVEL 1 a ochota aj aktívna spolupráca s lektorom. Začiatok: 22.Decembra 2023 o 16:00 hodine.

Súčasťou tohto kurzu malé prekvapenie pre účastníkov – viď POZVÁNKA nižšie. Zápis emailom a úhrade školného (150 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353, so správou pre prijímateľa: ISC2)., najpozdejšie do 20. 12.2023. Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.