ISC2 – Hmyz 2

HOSŤUJÚCI, 2-dňový kurz evanjelizačného páru INTERCESSOR ponúka výuku ŠTYROCH úrovní BIBLICKEJ náuky pre každý kurz a ako základ používa kurz Hmyz Level 1.

Budeš šokovaný, vyzývaný, prekvapovaný, informovaný a budovaný, ale nudiť sa v žiadnom prípade nebudeš. Výhodou je možnosť klásť priame otázky a dostať okamžitú odpoveď. Je vhodný pre každého: žiadne extra biblické, ani náboženské vzdelanie sa nevyžaduje. Podmienkou je absolvovaný LEVEL 1 a ochota aj aktívna spolupráca s lektorom.

Obsahom kurzu je výuka vo forme video-streamingu a je prístupný od 22.12.2023 po zápise emailom a úhrade školného (150 € na číslo účtu: SK75 0200 0000 0044 9860 1353, so správou pre prijímateľa: ISC2). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.