Iskričky

Iskričky sú špecifickou a ozaj iskrivou formou náuky Božieho Slova verš za veršom. Keďže sú to Iskričky, nie Hviezdy, máš na ich náuku presne SEDEM dní.