KDR – Kľúč k Duchovnému Rastu

Viera je počiatkom duchovného života Kresťana a vedie do znovuzrodenia. Od tohto momentu začína ten nový, duchovný človek, rásť a dozrievať. Cieľom je dozrieť do plnosti Kristovho porozumenia a zrelosti, do dokonalosti a svätosti nášho Nebeského Otca. Ako zdravo duchovne rásť sa dozvieš v kurze.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.