KRISTOVE DOKTRÍNY

V tejto rubrike nájdeš Kristove doktríny – učenie Ježiša Krista a nielen oné základné doktríny, ktoré spomína list Hebrejom. Okrem nich nájdeš aj tie, ktoré sú dnes učené nesprávne, alebo vôbec.
65 EUR

RPT – Pokánie, jeho Skutky a Ovocie

65 EUR

SPA – Spása a Kresťanstvo Posledných Čias